Datu apstrāde digitālās laboratorijas sistēmās

Kursi

 

Programmas nosaukums Datu apstrāde digitālās laboratorijas sistēmās
Programmas galvenās tēmas

1. Laboratorijas datu sistēmas un kvalitātes kontrole

2. Blīvuma mērītāji un densitometri

3. Titrēšanas sistēmas

4. Hromatogrāfi

5. Elektroķīmiskie sensori un elektrodi

6. Fermentācijas sistēmas un bioreaktori

7. Klimatiskās kameras un klimatiskie testi

8. Daļiņu analizatori

9. Spektrometri

10. Krāsu mērītāji

11. Svari un svēršanas sistēmas

12. Termiskās analīzes sistēmas

13. Rentgena sistēmas

14. Viskozimetri un reometri

15. Metāla detektori
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas. Programnodrošinājums (MS Office, IBM SPSS, PSPP, Rstudio, Raphael, Ichart, FLOT vai to analogi)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par laboratorijas plānošanu, iekārtu izvēli, laboratorijas sistēmas izstrādi, laboratorijas datu vākšanu, analīzi un iegūto rezultātu interpretēšanu, izmantojot laboratorijas digitālās  sistēmas.

Prasmes

Prasme orientēties laboratoriju digitālajās sistēmās.

Prasme veidot atskaites un prezentēt iegūtos rezultātus.

Kompetences

Prasme apkopot datus un veikt to validāciju.

Spēja orientēties datu veidos, kādi ir iegūstami no dažāda tipa laboratorijas iekārtām.

Spēja izstrādāt laboratorijas sistēmas plānu.

Spēja izvēlēties nepieciešamās laboratorijas iekārtas un orientēties to darbībā.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 75 stundas;

praktiskie darbi – 85 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png