Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Kursi

 

Programmas nosaukums Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai
Programmas galvenās tēmas

1. Ievads komercdarbībā

2. Komercdarbībā izmantojamo datu veidi

3. Datu analīzes rīki un metodes

4. Datu apkopošana, analīzes un interpretācijas metodes

5. Datu kārtošana un noteiktu datu atlasīšana

6. Apjomīgu datu analīzes iespējas

7. Datu vizualizācijas metodes

8. Pārskatu sagatavošana

9. Pārskatu sagatavošana

10. Datu interpretācija un to izmantošana biznesa attīstības vajadzībām

11. Datu analīzes praktiskā pielietošana

12. Ievads komercdarbībā

13. Pārskatu sagatavošana

14. Datu interpretācija un to izmantošana biznesa attīstības vajadzībām
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu (mikrofons, web kamera, austiņas vai tumbiņas), biroja programmas (Word, Excel, PowerPoint vai to analogi), interneta pārlūks
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Biroja programmatūras prasmes, prasme atrast nepieciešamo informāciju internetā  
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Iemaņas datu iegūšanā, analīzē, vizualizācijā un pārskatu sagatavošanā.

Prasmes

Prasme atrast un izmantot jau esošus datus biznesa attīstības vajadzībām.

Kompetences

Kompetences esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 72 stundas;

praktiskie darbi – 88 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png