Digitālā komercija

Kursi

 

Programmas nosaukums Digitālā komercija
Programmas galvenās tēmas

1. Elektronisko mediju veidi un to pielietojums

2. Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana

3. Mērķa auditorijas definēšana

4. E-komercija

5. Digitālā reklāma

6. Interneta vietņu analīzes un optimizācija

7. Praktiskā projekta realizācija
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Pamatzināšanas darbā ar programmu paketi Microsoft Office
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanā, lai popularizētu uzņēmuma preces un pakalpojumus.

Zināšanas par metodēm uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Prasmes

Praktiskās iemaņas darbā ar digitālo reklāmu: Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads.

Prasmes sagatavot un realizēt mārketinga komunikāciju, izmantojot digitālā mārketinga rīkus un medijus.

Prasmes lietot, paredzēt, pārbaudīt, analizēt dažādas uzņēmuma mārketinga komunikācijas platformas digitālajā vidē, kā arī sagatavot e-komercijas platformu.

Kompetences

Kompetences izmantot sev pieejamos esošos datus biznesa attīstības vajadzībām.

Spēja radoši domāt, izmantojot digitālo reklāmu konkretajā komunikācijas platformā, spējot pareizi pieņemt lēmumu.

Spēja atvērt un pārvaldīt e-veikalu, kā arī nodrošināt tam digitālo reklāmu visos kanālos.

Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms  160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija  75 stundas;

praktiskie darbi  85 stundas.

Programmas ilgums  16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512
Līdzfinansējums 10% (sedz izglītojamais) EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png