Digitālais mārketings

Kursi

 

Programmas nosaukums Digitālais mārketings
Programmas galvenās tēmas

1. Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana

2. Elektronisko mediju veidi un to pielietojums

3. Digitālie mārketinga rīki

4. Digitālā mārketinga metodes

5. Interneta vietņu analīzes rīki

6. Elektroniskie tirgus pētījumi

7. Praktiskā projekta realizācija

8. Mērķa auditorijas definēšana

9. Mārketinga komunikācijas plāna sastādīšana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu (mikrofons, web kamera, austiņas vai tumbiņas), biroja programmas (Word, Excel, PowerPoint vai to analogi), interneta pārlūks
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzināt dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Prasmes

Spēja lietot, paredzēt, pārbaudīt, analizēt dažādas uzņēmuma mārketinga komunikācijas platformas digitālajā vidē un spēja sagatavot e-komercijas platformu.

Kompetences

Spēja radoši domāt, izmantojot digitālo reklāmu konkretajā komunikācijas platformā, spējot pareizi pieņemt lēmumu.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 76 stundas;

praktiskie darbi – 84 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png