Digitālu pasākumu tehniskais aprīkojums

Kursi

 

Programmas nosaukums Digitālu pasākumu tehniskais aprīkojums
Programmas galvenās tēmas

1. Digitālās prasmes un to pielietojums pasākumā

2. Digitālie rīki

3. Digitālu pasākumu specifika

4. Digitālu pasākumu tehniskais aprīkojums

5. Skaņa

6. Gaisma

7. Video

8. Datorprogrammu nodrošinājums
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, programnodrošinājums – MS Office, IBM SPSS, PSPP, Rstudio, Raphael, Ichart, FLOT vai to analogi
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par pasākumu nodrošināšanas digitālajiem rīkiem.

Prasmes

Spēja nodrošināt digitālos  pasākumus.

Prasme orientēties  pasākumu nodrošināšanas digitālajos  rīkos.

Prasme izmantot atbilstošu tehnisko aprīkojumu digitālo pašākumu nodrošināšanā.

Kompetences

Spēja profesionāli veidot digitālos pasākumus.

Spēja veidot dažādus digitālos pasākumus atbilstoši to specifikai.  
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 75 stundas;

praktiskie darbi – 85 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png