Finanšu pārskatu analīze, finanšu pārvaldība un plānošana digitālā vidē

Kursi

 

Programmas nosaukums Finanšu pārskatu analīze, finanšu pārvaldība un plānošana digitālā vidē
Programmas galvenās tēmas

1. Finanšu pārskata informācijas kvalitāte

2. Finanšu pārskatu analīze

3. Vadības grāmatvedība

4. Uzņēmuma finanšu pārvaldība

5. Investīciju lēmumu pieņemšana

6. Microsoft Excel
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons, programmu pakete Office 365
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas Microsoft Excel funkcijas aprēķinos, datu apstrādē un to vizualizācijā.

Zināšanas par uzņēmuma kapitāla aprites procesiem un izmaksu klasifikācijām, investīciju būtību un to tradicionālās un ekonomiskās novērtēšanas metodēm.

Zināšanas par uzņēmuma likviditātes un maksātspējas rādītāju izvērtēšanu, kā arī bankrota prognozēšanu.

Prasmes

Prasme pielietot kritiskā punkta analīzi finanšu lēmumu pieņemšanā.

Prasme sastādīt uzņēmuma bilansi un finanšu pārskatus atbilstoši normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.

Prasme veikt detalizētu uzskaiti no paša uzņēmuma un aizņēmuma kapitāla.

Kompetences

Orientēšanās izmaksu klasifikācijā, spējot patstāvīgi pieņemt veiksmīgus finanšu lēmumus.

Spēja objektīvi pieņemt lēmumus nenoteiktības apstākļos.

Spēja patstāvīgi veikt likviditātes riska mazināšanas pasākumus uzņēmumā.

Spēja objektīvi veikt provizoriskus aprēķinus peļņas noteikšanā, izmantojot efektivitātes un rentabilitātes rādītājus.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 54 stundas;

praktiskie darbi – 106 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png