Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Horizon" un finanšu datu analīze

Kursi

 

Programmas nosaukums Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Horizon" un finanšu datu analīze
Programmas galvenās tēmas

1. Finanšu grāmatvedība

2. Nodokļi

3. Iepazīšanās ar programmu "Horizon" un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu

4. Uzņēmuma finanses

5. Microsoft Excel

6. Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba samaksa. Darba laiks un atpūtas laiks

7. Darba aizsardzība
Materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgums, web kamera, tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde, datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft operating system

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas finanšu datu uzskaitē
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzina un izprot finanšu datu apstrādes prasības un to izpildi datorizētās uzskaites programmā "Horizon".

Prasmes

Prot izmantot datorizētās uzskaites programmu "Horizon" uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizēšanai un iegūto datu analīzei.

Kompetences

Spēj analizēt finanšu datu uzskaites programmas "Horizon" priekšrocības un trūkumus, sastādot finanšu pārskatus, un izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus programmas izstrādātājiem.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 56 stundas;

praktiskie darbi – 104 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)

EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png