IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

Kursi

 

Programmas nosaukums IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)
Programmas galvenās tēmas

1. IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldība (ITIL)

2. IT pakalpojumu stratēģija

3. IT pakalpojumu un saistīto procesu izveide

4. IT pakalpojumu ieviešana un saistīto procesu veidošana

5. IT pakalpojumu sniegšana un saistīto procesu veidošana

6. IT pakalpojumu un saistīto procesu nepārtraukta uzlabošana

7. Uzņēmums kā vienota sistēma – līmeņi un uzņēmuma sastāvdaļas, ITIL vieta un loma uzņēmumā kopumā

8. Dzīves cikla posms, uzņēmuma sastāvdaļas, ITIL vieta un loma katrā no dzīves cikla posmiem

Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas 
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzina ITIL programmas darba telpu, logus un funkcijas.

Zināšanas par uzņēmuma pārvaldības līmeņiem.

Zināšanas par ITIL vietu un lomu uzņēmumā.

Prasmes

Prasme izstrādāt  pakalpojuma stratēģiju un veidot ar to saistītos procesus.

Prasme sniegt atbilstošu pakalpojumu un veidot ar to saistītos procesus biznesa attīstības vajadzībām.

Kompetences

Pārzina informācijas tehnoloģiju vadības jautājumus uzņēmumā kopumā.

Spēja noteikt un analizēt potenciālās un esošās tehnoloģiskās problēmas uzņēmuma attīstības procesos.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 134 stundas;

praktiskie darbi – 26 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png