Matemātiskā modelēšana uzņēmumu investīciju stratēģijas izstrādei

Kursi

 

Programmas nosaukums Matemātiskā modelēšana uzņēmumu investīciju stratēģijas izstrādei
Programmas galvenās tēmas

1. Datu ieguve, datu meklēšana un datu pirmapstrāde

2. Datu sākotnējā apstrāde

3. Zinātnisko publikāciju meklēšana un to analīze

4. Matemātisko modeļu izveide

5. Datu nosacījuma formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki un to praktiskais pielietojums

6. Datu importēšana un validācija un konsolidācija, Pivot tabulu izmantošana

7. Datu grafiskā attēlošana, ANOVA analīzes rīks, gadījuma lielumi

8. Varbūtību un prognožu noteikšana un to praktiskais pielietojums
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzina datu ieguves veidu, to apstrādes funkciju un metožu pārzināšana.

Statisko, parametrisko un diferenciālvienādojumu matemātisko modeļu pārzināšana.

Analītikas un optimizācijas rīku datu nosacījuma formatēšanā pārzināšana.

Prasmes

Prasme izstrādāt datu apkopojošas un attēlojošas tabulas, histogrammas un statistiku.

Prasme importēt, validēt un konsolidēt datus grafiskai attēlošanai un stratēģijas izstrādei.

Kompetences

Spēja objektīvi izvērtēt investīcijas, izmantojot pašreizējās vērtības kritērijus.

Spēja patstāvīgi izstrādāt uzņēmuma investīciju stratēģiju caur varbūtību un prognožu noteikšanu.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 75 stundas;

praktiskie darbi – 85 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png