Projektu vadība digitālā vidē

Kursi

 

Programmas nosaukums Projektu vadība digitālā vidē
Programmas galvenās tēmas

1. Projekta un projekta vadības definējums

2. Projektu veidi un metodes

3. Projekta cikli

4. Publisku pasākumu specifika un būtība

5. Projekta idejas radīšana un analīze

6. Projekta komandas veidošanas principi un būtība digitālā vidē

7. Digitālā plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija

8. Projekta budžets un digitālā kontrole

9. Projekta ieviešana un uzraudzība izmantojot digitālos rīkus

10. Digitālās prasmes un komunikācija

11. Digitālie komunikācijas kanāli

12. Digitālie rīki un to pielietojums

13. Risku vadība digitālā vidē

14. Projekta novērtēšana un slēgšana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Projekta un projekta vadības principi un būtība.

Projekta cikla izprašana.

Digitālās vides rīku projekta budžeta, plānojuma un ieviešanas izstrādē pārzināšana.

Prasmes

Prasme radīt un izstrādāt pamatideju projektam.

Prasme veikt projekta idejas un resursu analīzi.

Prasme pielietot digitālās komunikācijas kanālus projekta izstrādē.

Kompetences

Kompetence digitālajā vidē izveidot projekta izstrādes komandu, kā arī plānot un veikt projekta izstrādi.

Spēja noteikt riskus un pārvaldīt problēmas projektos.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums  45 min.)

Programmas apjoms  160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija  80 stundas;

praktiskie darbi  80 stundas.

Programmas ilgums  16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)

EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv 

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png