Tiešsaistes (online) mācību programmu izstrāde, pilnveide un nodrošināšana elektroniskā vidē

Kursi

 

Programmas nosaukums Tiešsaistes (online) mācību programmu izstrāde, pilnveide un nodrošināšana elektroniskā vidē
Programmas galvenās tēmas

1. Tiešsaistes pasniegšana/mācīšana

2. Digitālo rīku izmantošana

3. Digitālo rīku izvēle konkrētiem mērķiem

4. Atbalsta sistēmas izveide

5. Mācību materiālu izveide

6. Mācībspēka tiešsaistes atbalsts

7. Studiju kursu testēšana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu un programmu Microsoft Office, videokamera, mikrofons
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas 
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par digitālajiem rīkiem un to pielietojumu  mācību materiālu izstrādē attālinātam mācību procesam.

Zināšanas par atbalsta sistēmas izveidi sociālajos tīklos izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.

Prasmes

Prasme izstrādāt studiju kursa plānu tiešsaistes mācībām.

Prasme izveidot mācību materiālu, toskait izmantojot storytelling pieeju.

Prasme izmantot digitālos rīkus mācību materiālu izveidei.

Kompetences

Spēja orientēties tiešsaistes mācīšanas veidos un to priekšrocībās.

Spēja nodrošināt atgriezenisko saiti un mācību studiju kursa nepārtrauktu attīstību un uzlabošanu.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 75 stundas;

praktiskie darbi – 85 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png