Uzņēmuma datu digitālā apstrāde un analīze darbības stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai

Kursi

 

Programmas nosaukums Uzņēmuma datu digitālā apstrāde un analīze darbības stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai
Programmas galvenās tēmas

1. Datu ieguve un meklēšana, finanšu aprēķinu veikšana

2. Datu kopēšanas iespējas, jutīguma analīze, skaitīšanas un summēšanas funkcijas

3. Datu nosacījuma formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki un to praktiskais pielietojums

4. Datu importēšana un validācija un konsolidācija, Pivot tabulu izmantošana

5. Datu grafiskā attēlošana un datu tuvināta aizstāšana ar dažāda tipa līknēm/funkcijām, ANOVA analīzes rīks, gadījuma lielumi

6. Procesu modelēšana, varbūtību un prognožu noteikšana un to praktiskais pielietojums

7. Rindu teorija, atkārtotas izlases izmantošana, dažādu praktisku problēmu risināšana

8. Nelineārā cenu noteikšana, masīvu formulas un funkcijas. Apgūto tēmu atkārtojums
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, programnodrošinājums – MS Office, IBM SPSS, PSPP, Rstudio, Raphael, Ichart, FLOT vai to analogi
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas MC Office, priekšzināšanas statistikā
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par prognožu un varbūtību aprēķinus uzņēmuma  darbības  stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai.

Zināšanas par datu iegūšanu, vizualizāciju un interpretāciju, sagatavojot datu kopas uzņēmuma izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Prasmes

Prasme iegūt datus un transformēt tos darbam piemērotā formā.

Prasme risināt dažādas praktiskas dabas problēmas uzņēmējdarbībā.

Kompetences

Spēja izmantot iegūtās prasmes un iemaņas dažādu procesu modelēšanai uzņēmuma vadīšanā.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 75 stundas;

praktiskie darbi – 85 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 400

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 40
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png