Video un skaņu ierakstu tehnika

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Video un skaņu ierakstu tehnika
Studiju programmas nosaukums Profesionālā bakalaura studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. Kadru analīzes veidošana

2. Gaismas, krāsu un kontrasta tehniskie parametri 

3. Montāžas principi – montāžu iedalījums un koncepti

4. Montāžas principi – montāžu tipi, ritmi un likumi

5. Skaņas ierakstīšanas un apstrādes metodes, principi un likumi

6. Darbs ar kameru un gaismām, to pamatiestatījumu apgūšana

7. Advancēto kadru veidošana, kompozīcija, darbs ar kameru un tās iestatījumiem

8. Video uzņemšanas tehniskie parametri

9. Viena kadra video uzņemšanas principi

10. Ievads kameras kompozīcijā, ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi

11. Ievadlekcija, iepazīšanās ar filmēšanas aprīkojumu un tā veidiem

12. Kinematogrāfija un filmēšanas komandas iedalījums

13. Vizuālās valodas loma stāsta naratīvā

14. Filmu formas un stāsta struktūra, lineārā/nelineārā stāsta veidošana

Materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgums, web kamera, tumbas.

Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office.
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Prasme atpazīt un izmantot filmēšanas procesam nepieciešamos rīkus, kā arī spēja pamatot to nepieciešamību un nozīmi.

Spēja paskaidrot kinematogrāfijas, skaņas un montāžas elementu māksliniecisko pielietojumu filmas naratīvā.

Prasmes

Prasme izmantot visus nepieciešamos rīkus, lai izveidotu audiovizuālu darbu (kamera, gaisma, mikrofons, montāža), kā arī spēja prognozēt rezultātu pirms filmēšanas attiecībā uz izvēlētajiem rīkiem.

Spēja izstrādāt filmēšanas plānu un kadrējumu.

Spēja apvienot teorētiskās zināšanas par kino ar praktisko darbu filmēšanas laikā, lai panāktu efektīvu plānotu rezultātu.

Kompetences

Atbildība, radošums, prezentācijas prasmes.

Spēja strādāt komandā un nokomunicēt savu ideju un priekšlikumus citiem.

Spēja izvērtēt savu darbu, kā arī atrast tam salīdzinājumus ar citiem analogiem.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Studiju kursa apjoms – 80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas – 35 stundas;

patstāvīgais darbs – 45 stundas.

Programmas ilgums 10 nedēļās (2-3 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 360

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png