RISEBA Mūžizglītības centrs

 

Mūžizglītības centrs

M

01.11.2021.

Pieteikšanās 7. kārtai pieaugušo izglītības projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu plānota 2022. gada janvārī. Pieteikties 7. kārtai elektroniski varēs projekta koordinatora galvenajā mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

01.10.2021.

6. kārtā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros RISEBA augstskolā mācības ir uzsākušas 618 personas 20 profesionālo pilnveides programmās grupās un 6 studiju kursu grupās.

Pieteikšanās 6. kārtai ir noslēgusies 

Kursi

Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, nodarbinātās personas līdzmaksājums ir 5-10%, bet ES fondi un valsts finansējums – 90-95%. Maznodrošinātām un/vai trūcīgo statusa personām mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā.

Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

ESF fondu projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 46 miljonus euro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībāmizglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

ARHĪVS: Mūžizglītības centra realizētie kursi

VIAA profesionālās apmācību programmas ar ES fondu finansējumu RISEBA 

Kursu pašnovērtējumi

 

Sazinies ar mums: mc4@riseba.lv, tālr. +371 64110888

 

Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png