Darbs ar programmu CorelDraw

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Darbs ar programmu CorelDraw

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Pārzina "CorelDraw" darba telpu, logus un paletes; Pārzina un prot pielietot programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus. 
Prasmes:  Spēj analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas; Prot veidot vektorgrafikas attēlus un teksta salikumus; Prot saglabāt failus atbilstošajā formātā un izmērā. 
Kompetences:  Spēj veidot attēlu sagataves, izmantošanai rastrgrafikas, animācijas un video programmās; Prot sagatavot attēlus un teksta salikumus drukai un publicēšanai tīmeklī.

Galvenās tēmas:

 1. Iepazīšanās ar datorprogrammu CorelDraw.
 2. Jauna dokumenta veidošana
 3. Vienkāršu formu veidošana
 4. Līniju izveides rīki
 5. Darbs ar krāsu
 6. Darbs ar objektiem
 7. Artistic media tool
 8. Augstas precizitātes instrumenti
 9. Darbs ar tekstu
 10. Bagātīgie objektu pildījumi
 11. Rastrgrafikas izmantošana
 12. Informatīva materiāla izveide
 13. Dokumenta saglabāšana un eksportēšana
 14. Ilustrāciju veidi

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas. Programmu "CorelDraw" sev nodrošina izglītojamais.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

58 stundas (no kurām 13 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

102 stundas (no kurām 53 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2486  

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png