Digitālā komercija

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitālā komercija

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Pamatzināšanas darbā ar programmu paketi “Microsoft Office”

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Iegūst zināšanas dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanā, lai popularizētu uzņēmuma preces un pakalpojumus; Apgūst metodes uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.
Prasmes:  Iegūst praktiskās iemaņas darbā ar digitālo reklāmu: Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads; Prot sagatavot un realizēt mārketinga komunikāciju, izmantojot digitālā mārketinga rīkus un medijus; Spēj lietot, paredzēt, pārbaudīt, analizēt dažādas uzņēmuma mārketinga komunikācijas platformas digitālajā vidē, kā arī sagatavot e-komercijas platformu.
Kompetences:  Spēj izmantot sev pieejamos esošos datus biznesa attīstības vajadzībām; Spēj radoši domāt, izmantojot digitālo reklāmu konkretajā komunikācijas platformā, spējot pareizi pieņemt lēmumu; Spēj atvērt un pārvaldīt e-veikalu, kā arī nodrošināt tam digitālo reklāmu visos kanālos.

Programmas galvenās tēmas

1. Elektronisko mediju veidi un to pielietojums

2. Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana

3. Mērķa auditorijas definēšana

4. E-Komercija

5. Digitālā reklāma

6. Interneta vietņu analīzes un optimizācija

7. Praktiskā projekta realizācija

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

76 stundas (no kurām 33 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

84 stundas (no kurām 47 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo linku:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2488

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png