Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Pārzina un izprot finanšu pārskatu datus un to izmantošanu finanšu plānošanai. 
Prasmes:  Prot analizēt finanšu pārskatos iekļauto informāciju, izmantojot Excel un datorizētās uzskaites sistēmas "Tildes Jumis" un "Hansa". 
Kompetences:  Spēj izmantot sagatavoto finanšu pārskatu informāciju un analīzē iegūtos datus finanšu plānošanā un iegūto datu vizualizācijā.

Programmas galvenās tēmas

  1. Finanšu grāmatvedība
  2. Finanšu analīze
  3. Finanšu pārvaldība
  4. Vadības grāmatvedība

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgums, webkamera, mikrofons un tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde. Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft operētājsistēmu.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

60 stundas (no kurām 36 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

100 stundas (no kurām 57 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2506

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png