Mārketinga komunikācija interneta vidē

Studiju kursa nosaukums

Mārketinga komunikācija interneta vidē

Izglītības dokuments

Apliecība par kursa apgūšanu 2 KP (3 ECTS) apjomā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Pamatzināšanas sabiedriskajās attiecībās un mārketingā

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izprot komunikācijas, informācijas un saskarsmes nozīmi  un to likumsakarības sabiedrībā, organizācijas vadībā un mārketingā.

Prasmes: Patstāvīgi pieņemot lēmumus, radoši un inovatīvi īsteno komunikatīvus risinājumus standarta un nestandarta apstākļos, brīvi izmantojot multimediju platformas un modernās tehnoloģijas saziņā. 

Kompetences: Patstāvīgi pieņemot lēmumus, spēj gan priekšlaicīgi novērst, gan risināt pēkšņas komunikācijas problēmas, nodrošinot organizācijas efektīvu darbību un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus un savas darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Galvenās tēmas:

  1. Ievads digitālajā mārketingā: termini; digitālā mārketinga mikro vide: klienti, konkurenti, piegādātāji, biznesa modeļi
  2. Digitālā mārketinga makro vide: tehniskie aspekti, ekonomiskie aspekti, politiskie aspekti, juridiskie aspekti, kultūrsociālie aspekti
  3. Mārketinga mix digitālajā mārketingā: produkts (inovatīvi produkti), veicināšana (jauni pārdošanas un informācijas izplatīšanas kanāli un veidi, patērētāju un ietekmes auditoriju uzvedība internetā), cena, vieta
  4. Digitālā mārketinga kanāli un rīki: reklāma interneta meklētājos; displeju reklāma - baneri, formāti, targeting & native advertising, viedpārdošana (programmatic buying), reklāmas tīkli; e-pastu mārketings; partnerība - affiliate, sponsorēšana; sociālie tīkli - saturs, viral; sabiedriskās attiecības - mediju attiecības, satura formāti (blogi, podkāsti, widgets)
  5. Zīmols internetā: atpazīstamība, asociācijas, lojalitāte
  6. Klienta digitālais ceļojums: definīcijas; mājas lapas dizains un struktūra, tekstu sagatavošana un atslēgvārdi, platformas un informācijas atjaunošana; mājas lapas audits: pieejamība, navigācija, lietošanas ērtums un klientu iesaiste
  7. Digitālā mārketinga kampaņu plānošana: klienti un tirgus analīze, mērķu noteikšana, kanālu un metožu izvēle, budžets
  8. Digitālā mārketinga kampaņu mērīšana: termini, rīki, optimizācija

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

80

kontaktstundas

35 stundas

patstāvīgais darbs

45 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~10

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2862

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png