Konference "RIXARCH 2023"

Augstskolas RISEBA Arhitektūras fakultāte ar prieku paziņo par RIXARCH 2023  Starptautisko Arhitektūras dizaina konferenci, kas notiks augstskolas RISEBA Arhitektūras fakultātē H2O 6 kvartālā no 2023. gada 24. marta, līdz 25. martam.

Konferences mērķis ir pulcēt izcilus zinātniekus un topošos zinātniekus un rīkot starptautisku forumu, lai veicinātu diskusijas par aktuāliem arhitektūras jautājumiem. Konferencē tiks aplūkotas dažādas arhitektūras tēmas ar mūsdienīgu skatījumu un no dažādu nozaru perspektīvām. Tās pirmajā gadā īpaša uzmanība tiks pievērsta Džona Hejduka mantojumam un formas fundamentālajiem jautājumiem, subjekta/objekta dihotomija, poētiskie aspekti un efekti, kā arī arhitektūras "iedomātā lieta".

 

Pārmaiņu ātrums nekad nav bijis tik ātrāk, kāds tas ir šodien un dizains nekad nav bijis tik neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Arhitektūras dizains ne tikai veido mūsu ikdienas dzīvi un atbilst mūsu vajadzībām, bet arī spēlē būtisku lomu ekonomiskajā labklājībā, psiholoģiskajā labklājībā un ekoloģiskajā līdzsvarā. Pēdējā laikā arhitektūra ir saistīta ar jaunu mārketinga un tēla veidošanas programmu. Tā atklāj neirozinātnes, mākslīgo intelektu, robotu konstrukcijas, biomimētiku un virtuālo realitāti. Ekoloģija ir kļuvusi par būtisku visu dizaina lēmumu parametru. Telpu psiholoģiskā ietekme ir kļuvusi par izšķirošu elementu. Arhitektūras vēsture ir pārskatīta no kritiskiem skatu punktiem. Teorija un radošums dizaineriem ir kļuvuši pamanāmāki. Mūsdienu pasaule arhitektūrai piedāvā jaunas iespējas un izaicinājumus, kamēr jaunas arhitektūras robežas gaida atklāšanu.

RIXARCH konference aicina zinātniekus un arhitektus pārdomāt mūsu izpratni par dizainu starpdisciplinārā un atsvaidzinošā veidā.

Aicinām pievienoties pasākumā un vēlamies uzsvērt, ka tiek gaidīti priekšlikumi no dažādām pasaules vietām. Visas iesniegtās tēzes tiks atlasītas saskaņā ar dubultmaskētām speciālistu atsauksmēm, un pieņemtie iesniegumi tiks publicēti paplašinātā kopsavilkuma veidā konferences rakstu krājumā ar ISBN, kas jums tiks piešķirts konferences dienā. Pilnos darbus varat iesniegt publicēšanai pēc konferences universitātes RISEBA žurnāla ADAMarts 2023. gada numura īpašā sadaļā.

Konferences mājaslapawww.rixarchconference.com

Konferences runātāji :

  • RUDOLFS DAINIS ŠMITS - Fakultātes dekāns, maģistra programmas direktors
  • JANE ANDERSON - Profesore Džeina Andersone, RIBA, ARB, PFHEA, NTFS, Oksfordas Brūkas universitātes, Arhitektūras bakalaura skolas, arhitektūras programmas vadītāja.
  • WILLIAM O’BRIEN JR. -  WOJR direktors, MIT Arhitektūras katedras asociētais profesors un viens no Collective-LOK dibinātājiem.
  • HEIKE HANADA  -  Prof. Heike Hanada, Dortmundes TU Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes ēku tipoloģijas katedras vadītāja

 

RIXARCH

RIXARCH

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png