Konference “Skola – atspēriena punkts dzīvei”

14. decembrī augstskolas Riseba pārstāvji tika uzaicināti uz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, kur tika organizēta konference skolotājiem “Skola – atspēriena punkts dzīvei”. Konferencē pedagogi piedalījās izglītojošās lekcijās un meistarklasēs par jaunākajām nostādnēm pedagoģijā un ekonomikā.

Profesore Lūcija Rutka, Biznesa un ekonomikas fakultātes dekāna p.i., Biznesa katedras vadītāja, tikās ar pedagogiem un vadīja nodarbību “Transversālās kompetences – ceļš uz panākumiem”. Tās laikā skolotāji diskutēja par transversālo jeb caurviju kompetenču būtību, to attīstīšanas iespējām skolā, digitalizētā mācību vidē, ņemot vērā skolēnu individuālās īpatnības.

Konferences laikā izglītojošas nodarbības tika organizētas arī vidusskolēniem. 10.klases skolēni kopā ar Lūciju Rutku analizēja savas personības stiprās puses un aktīvi piedalījās diskusijās par nākotnes darba tirgum  nepieciešamajām kompetencēm. Asociētā profesore Ieva Brence tikās ar 11. un 12.klases skolēniem, lai iepazīstinātu jauniešus ar darba tirgus tendencēm Latvijā un būtiskākajām prasībām no darba devēju puses. Savukārt Mārketinga un komunikācijas nodaļas projektu vadītāja Ieva Mačane skolēniem pastāstīja par studiju iespējām pēc vidusskolas absolvēšanas.

Augstkola Riseba vienmēr ar prieku atbalsta un iesaistās dažādos izglītojošos pasākumos un aktivitātēs.

RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png