Konference „Supervīzijas attīstība un sasniegumi organizāciju efektivitātes paaugstināšanā”

Supervīzijas dienu konference 2017 – “Supervīzijas attīstība un sasniegumi organizāciju efektivitātes paaugstināšanā"  3.11.2017.

Konference „Supervīzijas attīstība un sasniegumi  organizāciju efektivitātes paaugstināšanā” tiek veidota Supervizoriem, topošajiem supervizoriem, studentiem, uzņēmumu vadītājiem, personāla vadītājiem un personāla speciālistiem, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs un profesionālās intereses ir saistītas ar darbinieku kompetenču attīstības jomu, un  tiem, kuriem ir interese par supervīziju. Konferences saturs tiek veidots  apvienojot zinātniskās darbības atspoguļojumu kopsolī ar supervīzijas meistarklasēm, lai parādītu supervīzijas dažādību.

Šī gada konferences mērķis ir popularizēt supervīziju, parādīt ieguvumus, ko organizācijai var sniegt supervīzijas process, sniegt vairāk informācijas uzņēmējiem, darba devējiem un personāla vadības speciālistiem par supervīzijas ieguvumiem, pienesumu un palīdzību, kādu iespējams panākt  darbinieku darba kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai.

KONFERENCE „Supervīzijas attīstība un sasniegumi  organizāciju efektivitātes paaugstināšanā” norisināsies 2017.gada 3.novembrī RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

Konferenci rīko Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”  maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija un supervīzija” studenti, sadarbībā ar  Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Supervizoru apvienību. Šī ir  pirmā nozares attīstībai veltītā  konference, kura ir kā noslēgums Supervīzijas dienām 2017.

Konferencē uzstāsies :

Inese Stankus-Viša supervizore, ANSE valdes locekle, lektore;

Helena Ehrenbusch supervizore, koučs, ANSE Igaunijas valdes locekle;

Agita Kalviņa Valsts administrācijas skolas direktore;

Kristaps Circenis supervizors, RSU profesionālās maģistra studiju programmas “Supervīzija” direktors;

Natālija Dieviņa supervizore, Amber training international vadītāja un trenere;

Inta Podžiunas supervizore, psihoterapeite;

Maija Zakriževska supervizore, RISEBA profesionālās maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija un supervīzija” direktore.

Dalība konferencē bez maksas!

Reģistrēšanās konferencei līdz 20.oktobrim.

https://goo.gl/9BnQ38

Konferences organizācijas komitejas vārdā:

 Maija Zakriževska

Dr. psych., Mg. sc. administr., Mg. sc.sal., asoc. prof.supervizore, RISEBA profesionālās maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija un supervīzija” direktore

Programma

Supervīzijas nedēļas programma

Supervīzijas dienas

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png