Rekvizīti

SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""
Vienotais reģ.nr.: 40003090010
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
IBAN konts: LV24HABA0001408052471
Juridiskā adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png