RISEBA Daugavpils filiāle

RISEBA Daugavpils filiāle
Nodaļa Amats, vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets E-pasts
Vadība RISEBA Daugavpils filiāles vadītāja:
Mg. oec. Olga Ivanova
+371 29644385 5 [email protected]
Personāldaļa, 
sekretāre
Pārvaldes sekretāre:
Mg.oec. Ilona Jermaļonoka
+371 29644254
+371 65422681
15 [email protected]
Bibliotēka un infocentrs Diāna Harlovska
Jeļena Martiņjaka
+371 65476752
+371 65476754
23 [email protected]
Bakalaura un maģistra studiju programmas Studiju procesa koordinētāja vakara nodaļas
programmām
Mg.oec. Ilona Jermaļonoka
+371 29644254
+371 29644084
3 ilona.j[email protected]
Informācijas tehnaloģiju nodaļa Informāciju sistēmu administratori:
Mg.sc.comp. Andris Vagalis
+371 65476751 7 [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png