Lepojamies

2020.gada 17. decembrī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” promocijas padomes atklātā sēdē tika aizstāvēts VIKTORA TURLAJA promocijas darbs “Transformatīvās līderības ietekme radošumu veicinoša organizācijas klimata pilnveidošanai”, un nolemts piešķirt zinātnes doktora grādu (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

phd

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png