Lepojamies ar RISEBA mācībspēku atzinībām zinātnē un izglītībā!

Lepojamies ar lieliskajām ziņām par mūsu mācībspēkiem!

Diviem RISEBA profesoriem ir pagarinātas Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības Sociālajās zinātnēs līdz 2024. gada 1. decembrim par zinātniskiem rakstiem starptautiski atzītās datu bāzēs: RISEBA studiju prorektoram Dr.chem. Ilmāram Kreitusam – Ekonomikā un uzņēmējdarbībā, savukārt RISEBA Biznesa katedras vadītājai Dr.psych., Mg.hrm., Mg.math. Lūcijai Rutkai – Izglītības zinātnēs.

RISEBA Kvalitātes vadītājs PhD Mikus Dubickis ievēlēts Latvijas Kvalitātes biedrības valdes locekļa amatā, kā arī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Apelācijas komisijas priekšsēdētāja amatā.

Lepojamies

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png