Mācību īstenošana 7. kārtā

Arī šogad augstskola RISEBA īsteno mācības pieaugušajiem un 7. projekta kārtā mēs varam lepoties ar 776 mācību dalībniekiem, kas apgūst  kādu no 19 piedāvātajām programmām.

Augstskola RISEBA īsteno:

  1)  14 Profesionālās pilnveides programmas;
  2)  1 Profesionālās tālākizglītības programmu;
  3)  4 Studiju kursus.

RISEBA Mūžizglītības centra komanda secina, ka šogad populārākās programmas ir:

1)    Darbs ar programmu Illustrator CC; 
2)    Darbs ar programmu Photoshop CC;
3)    Digitālais mārketings;
4)    Nekustāmā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana; 
5)    SQL pamati un SQL izmantošana darbā ar relāciju bāzu datiem;
6)    Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban.
 
Kopumā kopš 2017.gada mācības pabeiguši 4089 dalībnieki.

Mācības pieaugušajiem tiek īstenotas ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros.
 

7. kārta

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png