Komandas darba vadīšanas un radošuma veicināšanas psiholoģiskie aspekti

Vieta: Rīga (Meža iela 3), Daugavpils (Mihoelsa iela 47)
Studiju apjoms: 80 stundas
Studiju ilgums: 3 mēneši
Iegūstamais dokuments: sertifikāts
Studiju maksa:  36EUR (10% no pilnās studiju maksas 360 EUR, Eiropas Savienības fondi)

Studiju kursa apraksts


Programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu.
                
Programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. - veidot adekvātu pašvērtējumu komandas darba aspektā;
2. - veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim;
3. - plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi (sasniedzamajiem rezultātiem);
4. - vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā;
5. - risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
6. - nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā.

Kā pieteikties

Pieteikties tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png