Zīmolvedība digitālajā vidē

Kursi

 

Programmas nosaukums Zīmolvedība digitālajā vidē
Programmas galvenās tēmas

1. Trendu izpratne

2. Zīmola izveide

3. Zīmola stratēģiskā tālākvirze

4. Zīmola dzīves cikls

5. Personas zīmola izveide jeb BodyBrand

6. Zīmola komunikācijas principi

7. Zīmola tālākvirze interneta vidē

8. Zīmola veiksmes analīze
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Mūsdienīga zīmola izveides priekšnoteikumu pārzināšana.

Prasmes

Iemaņas zīmola izveidē un digitālajā tālākvirzē.

Iemaņas zīmola identitātes veidošanā, uzturēšanā un attīstībā.

Audiovizuālās un sociālo tīklu tehniskās lietošanas prasmes un iemaņas.

Komunikācijas prasmes ar mērķauditorijām.

Kompetences

Spēja pielietot modernās IT tehnoloģijas rīkus, pieņemt lēmumus un kompleksi veidot zīmolus.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

Teorija – 80 stundas;

praktiskie darbi – 80 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png