Noslēdzies projekts "Atbalsts doktora studiju programmas īstenošanai Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā"

Logo latviešu valodā

 

2014. gada 31. martā noslēdzies Eiropas Sociāla Fonda finansētais projekts "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā", līguma Nr.2011/0051/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/007. Projekta vispārējais mērķis ir palielinātu doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu. Doktorantiem tika nodrošinātas studiju iespējas akadēmiskajā doktora augstākās izglītības programmā – starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība". No projekta piešķirtā finansējuma tika segtas kvalitātes atbalsta pasākumu izmaksas – komandējuma izdevumi uz zinātniskajām konferencēm, semināru, lekciju apmeklējumu izdevumi, kas saistīti ar promocijas darba izstrādi, ka ari doktorantiem ik mēnesi tika maksāta stipendija.

Eiropas Sociāla Fonda projekta "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā" līgumu Nr.2011/0051/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/007.2013. kopējās attiecināmās izmaksas no 2012. gada februāra līdz 2014.  gada martam – 63791.61 EUR sastādīja 63791.61 EUR. No kuriem 59548.61 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (93,35%) un 4243,00 EUR  ir Valsts budžeta finansējums (6,65%).

2012. gada konkursa uzvarētāji projektā "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā":

•Loreta Losāne  
•Jūlija Bulatova 
•Anželika Smagina

2013. gada konkursa uzvarētāji projektā "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā"  

•Loreta Losāne  
•Jūlija Bulatova 
•Anželika Smagina

Informācija ievietota 31.03.2014

2013. gada MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KONKURSA REZULTĀTI

Projekts "Atbalsts doktora studiju programmas īstenošanai Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā", līgums Nr.011/0051/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/007

Līgums ar Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu ir noslēgts starp RISEBA un VALSTS IZGLĪTĪBAS AĢENTŪRU, lai palielinātu doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu.
Doktorantiem tiek nodrošinātas studiju iespējas akadēmiskajā doktora augstākās izglītības programmā „Starpaugstskolu doktora studiju programma „Biznesa vadība”. No projekta piešķirtā finansējuma tiek segtas kvalitātes atbalsta pasākumu izmaksas – komandējuma izdevumi uz zinātniskajām konferencēm, semināru, lekciju apmeklējumu izdevumi, kas saistīti ar promocijas darba izstrādi; ik mēnesi tiek maksāta stipendija.

Projekts tiek īstenots ar ES atbalstu.

Informācija aktualizēta 10.09.2013.

 2013. gadā mērķstipendijas piešķirtas šādiem doktorantiem:

  • Jūlija Bulatova
  • Anželika Smagina
  • Loreta Losāne

Apsveicam!

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png