Bibliotēkas pakalpojumi

RISEBA bibliotēka piedāvā

  • Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu un datu bāžu izmantošanas iespējām.
  • Patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru katalogos un elektroniskajās datu bāzēs (EBSCO, EMERALD, Web of Science,  Leta-arhīvs+Nozare.lv), kā arī izmantot uz vietas pieejamo literatūru.
  • Saņemt mācībām nepieciešamo literatūru pēc bibliotēkas noteiktā termiņa iepriekš saskaņojot ar bibliotekāru, literatūras lietošanas termiņš var tikt pagarināts personīgi atnākot vai ar e-pasts starpniecību [email protected]
  • Ja nepieciešamā mācību grāmata ir vienā eksemplārā, tad to var lasīt tikai bibliotēkas lasītavā.
  • Bibliotēkā ir iespējams izmantot internetu un Wi Fi bezmaksas.
  • Bibliotēkā ir iespējams par maksu iesiet bakalaura un maģistra darbus.
  • Bibliotēkā ir pieejams Starpbibliotēku un Starptautiskais Starpbibliotēku abonements.
  • Bibliotēka ir pieejami iepriekšējo gadu bakalaura un maģistra darbi, kā arī disertācijas.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png