Brīvpieejas e-resursi

Šajā sadaļā ir apkopota dažāda informācija par brīvpieejas elektroniskajiem resursiem gan uzziņu, gan e - žurnālu un e - grāmatu datubāzēm.

Uzziņu datu bāzes

 • Wiktionary - Skaidrojošā un tulkojošā vārdnīca.
 • Dictionary - Terminu un uzziņu meklēšanas iespējas vārdnīcā, tēzaurā, enciklopēdijā un internetā.
 • Cambridge dictionary - Angļu valodas mācības vārdnīcas.
 • Dictionary.com - Terminu un uzziņu meklēšanas iespējas vārdnīcā, tēzaurā, enciklopēdijā un internetā. 
 • Enciklopēdija „Krugosvet” - Universāla enciklopēdija krievu valodā. 
 • One Look Dictionary Search -Interneta vārdnīcu apkopojums. Apmēram 19 miljoni vārdu no vairāk kā 1060 vārdnīcām dažādās nozarēs. 
 • YourDictionary  -Tulkojošās, skaidrojošās, sinonīmu, tezauru, daudzvalodu u.c. vārdnīcas.

E - žurnālu datu bāzes

 • Springeropen journals  - Izdevniecība Springer piedāvā vairāk nekā 100 brīvpieejas žurnālus dažādās zinātņu nozarēs.
 • E-journals - Pa nozarēm sakārtotas saites uz zinātniskajiem žurnāliem internetā. Daļa žurnālu pieejami brīvpieejā, daļa ir maksas, kas ir atkarīgs no konkrētā žurnāla vai datubāzes, kas to piedāvā.
 • Electronic Journals library - Žurnālu datubāze dažādās valodās un dažādās nozarēs.
 • Elibrary.ru - Zinātniskā e-bibliotēka Elibrary.ru ir lielākais Krievijas zinātnes, tehnikas medicīnas un izglītības informācijas portāls, kas satur informāciju par vairāk kā 12 miljoniem zinātnisko rakstu no zinātniskajiem žurnāliem krievu un angļu valodās. Datubāze satur informāciju par vairāk kā 30 tūkstošiem žurnālu, tai skaitā vairāk kā 2000 Krievijas zinātniski tehniskiem žurnāliem no kuriem aptuveni pusei pieejami rakstu pilnie teksti. Lai piekļūtu bezmaksas pilnajiem tekstiem, Elibrary.ru nepieciešams reģistrētie
 • JURN directory - piedāvā pa nozarēm sakārtotas saites uz vairākiem tūkstošiem žurnālu mākslas un humanitārajās zinātnēs. Pieeja žurnālu pilnajiem tekstiem ir brīva vai daļēji brīva.
 • Directory of Open Access Journals - DOAJ (Directory of Open Access Journals) apkopota informācija par Open Access žurnāliem un piedāvātas meklēšanas un atvērtās piekļuves iespējas zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem dažādās zinātņu jomās un valodās. Šobrīd pieejami jau vairāk kā 9000 žurnāli.
 • Palgrave Open - Palgrave Macmillan izdevniecības veidota atvērtās piekļuves e-žurnālu platforma, kurā apkopoti žurnālu raksti un monogrāfijas sociālo un humanitāro zinātņu jomā, kā arī uzņēmējdarbībā un inženierzinātnēs.
 • SAGE Open - Izdevniecības SAGE Publications veidota atvērtās piekļuves e-žurnālu platforma, kas aptver publikācijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī vides zinātnē, medicīnā, psiholoģijā u.c.
 • Baltic Journal of Economics - Zinātniskais žurnāls ekonomikā un politikā Baltijas valstīs.

E - grāmatu datu bāzes

 • Bibliomania - piedāvā lasīt, studēt un pētīt, izmantojot vairākus tūkstošus e-grāmatu.
 • Bookboon - e-grāmatu dažādās nozarēs.
 • Bookyards - Vairāk kā 17 000 e-grāmatu dažādās nozarēs, tajā skaitā arī daiļliteratūras izdevumi. Papildus grāmatām tiek piedāvāts arī ievērojams skaits saišu uz citiem izglītojoša satura elektroniskajiem resursiem.
 • Bloomsbury Open - grāmatu kolekcija, kurā apkopotas vairāk nekā 60 grāmatas politikas, socioloģijas, attīstības studiju un jauno mediju jomā.
 • Directory of Open Access Books - Organizācija OAPEN Foundation, kas atbalsta zinātnisko grāmatu publicēšanu atvērtā piekļuvē, piedāvā meklēšanas un piekļuves iespējas vairāk nekā 50 izdevēju publicētajām atvērtās piekļuves e-grāmatām.
 • EconPapers piedāvā rakstus un grāmatas ekonomikas un vadības zinātnēs.

Dažādu e - resursu datu bāzes

 • Hugo.lv - Atvērtās piekļuves mašīntulkošanas serviss, kas nodrošina automatizētu tulkošanu no latviešu valodas uz angļu valodu un otrādi, kā arī no latviešu valodas uz krievu valodu.
 • Eurostat - Eirostat ir Eiropas Savienības statistikas birojs.
 • ResearchGATE - Lielākais zinātnieku un pētnieku sociālais tīkls pasaulē.
 • Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti.
 • LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāze - Datubāze atrodami statistikas dati par sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā un pieejama informācija par svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, demogrāfiju, nodarbinātību, inflāciju, ārējo tirdzniecību, veselības aprūpi, izglītību, zinātni, kultūru, rūpniecību, būvniecību un citām sfērām. Datubāzē pieejama arī tautas un lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti.
 • OECD -Statistikas dati par globālās vides, ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, ko sniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.
 • UNCTADstat nodrošina brīvu piekļuvi statistisko datu un rādītāju analīzei būtisku (tirdzniecībā, investīcijās, finansēs).
 • LZA Termini - Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas terminu skaidrojošā un tulkojošā datubāze.
 • OATD - Brīvpiejas tēzes un disertācijas
 • DART - DART piedāvā brīvpieeju Eiropas universitātēs izstrādātajām disertācijām, to kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem.
 • PQDT Open - brīvpieejas tēzes un disertācijas.
 • Online College Classes - Saites uz dažādiem izglītojoša satura multimediju informācijas resursiem - tiešsaistes studiju kursiem, elektroniskajām mācību grāmatām, videolekcijām, interneta arhīviem, pētniecības ceļvežiem u.c.
 • Zotero - atsauču noformēšana.
 • Mendeley - atsauču noformēšana
 • Publisko bibliotēku katalogs - Informācija par Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku krājumā esošajiem izdevumiem.
 • Augstskolu un speciālo bibliotēku - Informācija par Banku augstskolas, Biznesa augstskolas "Turība", Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas, Liepājas Universitātes, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas, Patentu tehniskās bibliotēkas, Rēzeknes augstskolas, Saeimas bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas, Ventspils reģiona bibliotēku krājumiem.

Informācijas meklētāji zinātniskajiem darbiem

 • GoogleScholer - Dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu, tehnisku pārskatu u.c. dokumentu meklētājs
 • Infomine - Apjomīga virtuālā bibliotēka, kas piedāvā zinātniskās informācijas meklēšanu datubāzēs, e-žurnālos, e-grāmatās, tiešsaistes bibliotēku katalogos u.c. Infomine aptver gan eksaktās, gan humanitārās un sociālās zinātnes. Daļa informācijas pieejama brīvi.
 • Base - Bielefeld Academic Search Engine jeb BASE ir daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs, ko izstrādājusi Bielefeld Universitātes Bibliotēka. BASE satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām. BASE piedāvā plašas meklēšanas iespējas, ļaujot izvēlēties dokumenta tipu, valsti, publicēšanas gadu un citus kritērijus.
 • EconBiz - Ekonomikas zinātņu informācijas meklētājs, kas apkopo atvērtās piekļuves informācijas resursus visās ekonomikas zinātnes nozarēs, sniedzot pieeju grāmatu, žurnālu, u.c. e-resursu pilnajiem tekstiem.
 • Microsoft Academic Search -Microsoft atvērtās piekļuves akadēmiskās informācijas meklētājs nodrošina pieeju vairākiem miljoniem rakstu. Microsoft Academic Search zinātniekiem, studentiem, bibliotekāriem un citiem lietotājiem piedāvā jaunus veidus zinātnisku rakstu, konferenču materiālu, autoru un citas informācijas izpētē.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png