Misija: ceļš uz starptautisku karjeru

RISEBA misija - sagatavot sociāli atbildīgus uzņēmējus, līderus, vadītājus un profesionāļus darbam Latvijas un starptautiskos uzņēmumos

Mūsu galvenais mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus uzņēmējus, līderus, vadītājus un profesionāļus darbam Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī izveidot mācību kopienu, kas tiecas kļūt par starptautisku kompetences centru uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju jomā, sniedzot kvalitatīvu, interaktīvu, uz studentiem vērstu, izpētē un inovācijās balstītu vairāku profilu bakalaura, maģistra un doktora līmeņa augstāko izglītību, kā arī mūžizglītību.

RISEBA vīzija - kļūt par ilgtspējīgu un starptautiski atzītu uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju universitāti

Mēs uzskatām sevi par ilgtspējīgu un starptautiski atzītu uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju universitāti – universitāti ar uzņēmējdarbības garu, kas ir piemērota cilvēkiem ar visdažādākajām rakstura iezīmēm, izglītības un profesionālās attīstības vajadzībām, pateicoties īpašām mācību metodēm un novatoriskai pieejai, kas ietver starpdisciplināru pieeju, kurā uzņēmējdarbība sastop mākslu, un kalpo par kontaktu apmaiņas vietu uzņēmējdarbības un radošo nozaru profesionāļiem

Vērtības: Atvērtība, Izcila apkalpošana, Daudzveidība, Dialogs, Mūžizglītības, Ētika un sociālā atbildība, Ietekme

ATVĒRTĪBA

Mēs strādājam un darbojamies atvērtā un morāli atbalstošā vidē, kurā valda abpusēja uzticēšanās un cieņa. Ar savu uzņēmējdarbības garu un attieksmi mēs veicinām atvērtību pret inovācijām un radošumu.

IZCILA APKALPOŠANA

Visā savā darbībā mēs koncentrējamies uz izcilu apkalpošanu un augstas kvalitātes sniegumu.

DAUDZVEIDĪBA

Mēs nodrošinām daudzveidīgu un iekļaujošu multikulturālu vidi, piedāvājot dažādas studiju programmas, mācību formātus un studiju valodas.

DIALOGS

Mēs pastāvīgi sadarbojamies un dalāmies zināšanās un pieredzē ar dažādām ieinteresētajām pusēm, tostarp uzņēmumiem un nozares profesionāļiem, mūsu studentiem, absolventiem, pasniedzējiem, darbiniekiem un citiem interesentiem.

MŪŽIZGLĪTĪBA

Mēs popularizējam nepārtrauktu personisko un profesionālo izaugsmi savu studentu un partneru, kā arī mūsu pašu vidū.

ĒTIKA UN SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Mēs rīkojamies atbildīgi un sagatavojam sociāli atbildīgus līderus un profesionāļus.

IETEKME

Mēs rīkojamies tā, lai atstātu pozitīvu ietekmi uz sabiedrības straujo un ilgtspējīgo attīstību.

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png