Misija: Ceļš uz starptautisku karjeru

RISEBA ir izaicinājums radoši domājošiem cilvēkiem, kas ir spējīgi uzņemties atbildību un vēlas augt kā personības. Mūsu augsti kvalificētais personāls ar moderno tehnoloģiju palīdzību veicina radošu personību attīstību, lai tās būtu spējīgas profesionāli darboties profesionālajā vidē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, kā arī sekmē mūsu absolventu iekļaušanos multikulturālā vidē. Mūsu absolventi ir potenciālie darba devēji, kas sekmēs Latvijas un Eiropas ekonomisko izaugsmi.

Vīzija: RISEBA - biznesa, mākslas un tehnoloģiju universitāte

RISEBA ir starpnozaru, multikulturāla universitāte, kas globālajam darba tirgum sagatavo zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir izcili profesionāļi savā nozarē. RISEBA asociējas ar izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu absolventu kvalitāti, izcilu zinātniski-pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu.

Vērtības: Atklātība, sadarbība, mūžizglītība, daudzveidība, ētika un sociālā atbildība

Vērtības

Atklātība. RISEBA ir pazīstama ar individuālo attieksmi pret studējošajiem. Mūsu personāls rada studijām labvēlīgu vidi, kuras pamatā ir uzticība, cieņa un atsaucība.

Sadarbība. RISEBA aktīvi sadarbojas ar vietējo un starptautisko biznesa vidi, sekmē augstskolas personāla un studējošo profesionālo izaugsmi. Kopā ar mūsu absolventiem un mūsu partneriem tiek veidota izcila mācību un darba pieredze, kas ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa.

Mūžizglītība. RISEBA veicina studentu mūžizglītību. Mūžizglītība sekmē Latvijas un Eiropas valstu attīstīšanu kā mūsdienīgu zināšanu sabiedrību, kurai būtu pastāvīga ekonomikas attīstība, vairāk darbavietas un lielāka sociālā kohēzija.

Daudzveidība. RISEBA ir tilts starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas studentiem nozīmē pirmo soli ceļā uz starptautisku karjeru. RISEBA nodrošina multikulturālu vidi, piedāvājot daudzveidīgas studiju programmas, studiju formas un apmācības dažādās valodās.

Ētika un sociālā atbildība. RISEBA gatavo sociāli atbildīgus vadītājus un pieliek visas pūles, lai studējošie izprastu uzņēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidošanā un uzturēšanā visā sabiedrībā un profesionālajā vidē, vienlaikus nodrošinot labu vides aizsardzību nākamajām paaudzēm.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png