Publiskie gada pārskati

Gada pārskati

2017./2018.

 

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. EN

2019./20. LV

2019./20. EN

2020./21

2021./22

 

Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojumi

2018./2019. LV

2018./2019. EN

2019./2020. LV

2019./2020. EN

2020./21. LV

2021./22. LV

 

Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./2015. LV

2015./2016. LV

2017./2018. LV

2018./2019. LV

2018./2019. EN

2019./2020. LV

2019./2020. EN

 

Studiju virziena "Māksla" pašnovērtējuma ziņojumi

2017./2018. LV

2018./19.

2019./20.

2020./21.

2021./22.

2022./23.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png