Sadarbības partneri

AACSB - Starptautiskā biznesa augstskolu attīstības asociācija 

aacsb_logo_new.pngAACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business ir globāla, bezpeļņas biedru organizācija izglītības iestādēm, uzņēmumiem un citām organizācijām. Dibināta 1916. gadā, AACSB International piedāvā saviem biedriem dažādas iespējas un pakalpojumus, lai palīdzētu pastāvīgi uzlabot savas attīstības iespējas. Lasīt vairāk


Adizes pasaules institūts

ADIZESAdizes pasaules institūts iedrošina cilvēkus pārveidot savu organizāciju vadību un attīstīt ilgtspējīgus rezultātus, virzot  ticību augstām vērtībām. Lasīt vairāk


Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā (ATPL)

AMCHAMAmerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā (ATPL) ir biedrība, kuras sastāvā ir vairāk nekā 135 uzņēmumu un individuālo biedru. ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniedzības palāta Latvijā, kuras biedru vidū ir gan uzņēmumi, kuriem ir tiešas tirdzniecības saites ar ASV, gan citi starptautiskie un vietējie uzņēmumi, kuri atbalsta ATPL misiju un mērķus. ATPL galvenais finansējuma avots ir biedru dalības maksa. Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā darbojas kopš 1993. gada, kad to nodibināja 27 ASV investori. ATPL mērķi ir sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība. Lasīt vairāk


Baltijas Menedžmenta attīstības asociācija (BMDA)

BMDABaltijas Menedžmenta attīstības asociācija (BMDA) ir dibināta 2002. gadā. Tās mērķis ir izveidot reģionālo pārvaldības attīstības tīklu, apvienojot universitātes, biznesa skolas, profesorus un biznesa profesionāļus no Baltijas un citām valstīm. Lasīt vairāk


CEEMAN - Starptautiskā menedžmenta attīstības asociācija dinamiskās sabiedrībās

CEEMAN​Starptautiskā menedžmenta attīstības asociācija dinamiskās sabiedrībās (CEEMAN) ir starptautiska vadības attīstības asociācija, kura ir dibināta 1993. gadā ar mērķi paātrināt izaugsmes vadības attīstības kvalitāti Centrālās un Austrumeiropas valstīs. CEEMAN ir vairāk nekā 210 institucionālie un individuālie dalībnieki no vairāk nekā 50 valstīm Eiropā, Ziemeļamerikā, Latīņamerikā, Āfrikā un Āzijā. Lasīt vairāk


CIDD - Starptautisko dubultgrādu konsorcijs

CIDDStarptautisko dubultgrāda konsorcijs (CIDD) tika dibināts 2000. gadā. Tā izveidotāji ir augstākās izglītības iestāžu apvienība, kura ir  bezpeļņas organizācija. Lai veicinātu dubultgrāda koncepciju biznesa skolu ietvaros. Lasīt vairāk

 


EFMD - Eiropas Fonds menedžmenta attīstībai

EFMDEiropas Fonds menedžmenta attīstībai (EFMD) ir starptautiska bezpeļņas biedru organizācija, kura atrodas Briselē, Beļģijā.
Organizācijā ir vairāk nekā 800 biedru no akadēmiskās, uzņēmējdarbības, sabiedrisko pakalpojumu un konsultāciju uzņēmumiem 80 valstīs. Lasīt vairāk

 

 


EEA Grants

EEAEEZ Grants un Norvēģijas Grants pārstāvji ir radījuši organizāciju, kuras mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības, un stiprināt divpusējās attiecības ar 16 ES valstīm Centrālajā, Dienvideiropā un Baltijā.

Lasīt vairāk


Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESFEiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957. gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi. Lasīt vairāk


Eiropas Starptautiskā izglītības asociācija (EAIE)

EAIEEiropas Starptautiskā izglītības asociācija dibināta 1989. gadā. Tās galvenais darbības virziens sekmēt starptautisku augstāko izglītību Eiropā un pārējā pasaulē. Šobrīd asociācijas sastāvā ir vairāk nekā 1800 profesionāļu, kuri darbojas dažādos līmeņos, sākot ar apmaiņas programmu koordinatoriem un beidzot ar augstskolu rektoriem visā pasaulē. Būt par EAIE biedru nozīmē būt ne tikai par daļu no dinamiski attīstītas jaunas organizācijas, bet būt arī par daļu no globāla tīkla, kurā ir apvienoti dažādi izglītības jomas speciālisti. Lasīt vairāk

 

EURAXESS Researcher in Motion

lejupiel%C4%81de%20(2).pngEURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu zinātniekiem par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. Papildus, EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls nodrošina informāciju un kontaktus atbalsta saņemšanai ārvalstīs- gan Eiropā, gan pasaulē, tiem zinātniekiem, kas plāno doties izejošajā mobilitātē.

Lasīt vairāk par EURAXESS

Uzzini vairāk

HansaWorld

HansaworldHansaWorld piedāvā vienotu, integrētu risinājumu, kas aptver grāmatvedību, uzņēmuma resursu plānošanu (ERP) un klientu attiecību pārvaldību (CRM). Netipiski ir tas, ka HansaWorld kā ERP sistēmu piegādātājs ir radījis arī pilnībā integrētus vertikālos risinājumus viesnīcām, restorāniem, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kā arī profesionālo pakalpojumu, ražošanas, dalības pakalpojumu, nomas un apmācību uzņēmumiem. Lasīt vairāk


Īrijas Tirdzniecības kamera Latvijā

IlCCĪrijas Tirdzniecības kameras Latvijā mērķis ir apvienot latviešu un īru uzņēmējus, izveidojot labāku un ilgtspējīgāku sadarbību starp abām valstīm. Lasīt vairāk

 


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

liaa_logo_saurais.jpgLai paplašinātu esošos un apgūtu jaunus eksporta tirgus, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) un SIA “RISEBA University” 2016.gada 30. maijā noslēgusi līgumu nr. Nr. SKV-L-2016/386 par atbalsta saņemšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Lasīt vairāk


Lielbritānijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijā (The British Chamber of Commerce in Latvia)

The British Chamber of Commerce in LatviaBritu Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijā (The British Chamber of Commerce in Latvia) atbalsta tirdzniecības un investīcijas iespējas starp Latviju un Lielbritāniju. Kā BritCham Latvijā biedris augtskolai RISEBA ir iespējas tikties ar citiem organizācijas biedriem, lai veicinātu biznesu un attīstītu ilgtermiņa attiecības.

Lasīt vairāk


MIB EPAS konsorcijs (MIB EPAS Consortium)

MIBEPASMIB EPAS konsorcijs (MIB EPAS Consortium) uzsāka savu darbību 2015. gada jūnijā. MIB - EPAS konsorcijs ir elitāra apvienība starp Eiropas partneriem ar akreditētām EFMD EPAS maģistra programmām starptautiskā biznesa jomā. Lasīt vairāk


PRME - Atbildīgās pārvaldības izglītības iniciatīva


PrimePrinciples for Responsible Management Education (PRME) uzsākusi savu darbību 2007. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) "Global Compact" līderu samitā Ženēvā. PRME ir pirmā organizācija, kura ir veidota, lai attīstītu, pilnveidotu attiecības starp ANO un biznesa skolām.

PRME misija ir iedvesmot, būt atbildīgiem par izglītības vadību, pētniecību visā pasaulē.

PRME CEE mājaslapa

Informācija par PRME CEE konferenci Prāgā 2017. gada augustā.

PRME CEE reģistrācijas forma.


Rīgas 1. Tālmācības vidusskola (R1TV)

talmacibasvidusskolaRīgas 1. Tālmācības vidusskolas (R1TV) - darbības pamatvirziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot izglītības ieguves iespēju neklātienes formas paveidā – tālmācībā. Lasīt vairāk


StudyPortals

StudyportalStudyPortals ir starptautiska studiju izvēles platforma. Lasīt vairāk

 


"Study in Latvia" consortium

studie-latvia.jpg "Study in Latvia" konsorcijs tika dibināts 2011. gadā, lai veicinātu eksporta kapacitāti un internacionalizāciju Latvijas augstākajā izglītībā. "Šobrīd konsorcija sastāvā ir 12 Latvijas augstākās izglītības iestādes, kuras kopumā piedāvā vairāk nekā 150 studiju programmas visos studiju līmeņos - bakalaura, maģistra un doktora. Konsorcija biedri piedāvā studijas ārzemju studentiem dažādās jomās - sākot ar biznesa studijām, tūrismu un vadību, beidzot ar inženierzinātnēm un medicīnu. Lasīt vairāk

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png