Nellija Titova

ATTĪSTĪBAS PROREKTORE

  Nellija Titova  

Nellija Titova izglītības jomā strādā jau trīspadsmit gadus. Nellijai ir pieredze darbā Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, Latvijas Universitātē, Valsts izglītības attīstības aģentūrā un Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijā. Viņa turpina darbu kā Izglītības darba grupas locekle Ārvalstu investoru padomē Latvijā. Nellijai ir pieredze darbā vairākos izglītības, rūpniecības un darba tirgus pētniecības un konsultāciju projektos un procesā promocijas darbs par "Intelektuālās kapitāla efektivitātes ietekmi uz uzņēmumu biznesa sniegumu". 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png