Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”

(SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)

 

 

izsludina konkursu uz :

Projektu nodaļas vecākā projektu speciālista amatu

Pienākumi:
•    Veikt Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistīšanu, izstrādājot projekta pieteikumus.
•    Koordinēt un sagatavot dokumentāciju publisko un privāto iepirkumu, tirgus izpētes un cenu aptaujas projektiem.
•    Nodrošināt Projektu nodaļas vadīto un administrēto projektu atskaišu un citu pārskatu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai un ārējām institūcijām, kā arī ievietošanai augstskolas mājās lapā.
•    Informēt personālu, studentus par Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistīšanas iespējām. 
•    Sagatavot informatīvos materiālus, t.sk. preses relīzes, par Projektu nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem ievietošanai augstskolas mājās lapā vai presē.
•    Piedalīties projektu dokumentu izstrādāšanā, īstenošanā.
•    Veikt monitoringu un regulāru informācijas aktualizāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistīšanas iespējām, kā arī īstenot regulāras apmācības augstskolā par projektu īstenošanas aktualitātēm un aktuālajām Eiropas Savienības finanšu programmām.
•    Uzturēt datu bāzi ar augstskolas un ārējiem ekspertiem un ārvalstu un vietējiem sadarbības partneriem dalībai projektos.
•    Pārraudzīt projektu īstenošanu augstskolā.
•    Sniegt informāciju par projektu izpildes gaitu, iesniedzot regulāras atskaites, apkopojot projektu vadītāju sniegtos datus par projektu īstenošanu.
•    Veikt projektu dokumentācijas uzskaiti, finanšu uzskaiti projektos, kā arī lietvedības uzskaiti projektiem.
•    Konsultēt projektu vadītājus par projektu īstenošanu.

Prasības kandidātiem:
•    augstākā izglītība vadībzinātnē, projektu vadības vai līdzvērtīgā zinātņu jomā;
•    vēlama pieredze darbā ar ES finansētiem projektiem; 
•    spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma informāciju;
•    teicamas latviešu, angļu valodas zināšanas;
•    augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja pieņemt atbildīgus lēmumus;

Piedāvājam:
•    interesantu, radošu un aktīvu darbu augstskolā, kur bizness tiekas ar mākslu;
•    starpdisciplināru, radošu, starptautisku un multikulturālu vidi;
•    iespējas profesionāli pilnveidoties un mācīties;
•    izaugsmes iespējas;
•    dalību dažādos starptautiskajos pasākumos;
•    atalgojumu mēnesī (bruto): sākot no 1200 EUR;
•    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    darbu uz rezultātu orientētā un draudzīgā komandā.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba vieta: Rīgā

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2022. gada 5. oktobrim (ieskaitot) sūtīt motivācijas vēstuli un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) Europass formātā uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 25619757.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Informācija par personas datu apstrādi
Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam. Piesakoties izsludinātajam amatam, Jūs apliecināt, ka iepazināties ar Amata kandidātu personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodas šeit

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”

(SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)

 

 

aicina darbā

Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedras vadītāju

 


Darba pienākumi:
-    plānot, vadīt un organizēt katedras darbu;
-    nodrošināt studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu īstenošanu, to koordināciju, jaunu studiju programmu izstrādi un kopējā studiju virziena attīstību;
-    organizēt un vadīt studiju virziena studiju programmu direktoru darbu;
-    nodrošināt un attīstīt studiju virziena darbību;
-    organizēt studija virziena akreditācijas, tai skaitā starptautiskās;
-    popularizēt studiju virzienu un atbildēt par studentu piesaisti studiju virzienam;
-    nodrošināt kvalificēta personāla sastāvu darbam attiecīgajā studiju virzienā;
-    plānot un noteikt katedras akadēmiskā personāla slodzi (štata un ārštata);
-    plānot un organizēt akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko darbību, un kvalifikācijas celšanu;
-    vadīt studija virziena programmu Padomes darbību;
-    nodrošināt studija virziena studiju procesa kvalitātes kontroli;
-    izstrādāt katedras darba plānus akadēmiskajam gadam un nodrošināt kontroli;
-    sagatavot studiju programmu dokumentāciju studiju virziena akreditācijai;
-    sadarboties ar studiju programmu absolventiem, darba devējiem un nozaru asociācijām (sadarbībā ar programmu ekspertiem);
-    komunicēt ar studentiem un veicināt pozitīvu studiju pieredzi studiju laikā; 
-    sekot līdz studiju programmu absolventu karjerai un nodrošināt komunikācijas uzturēšanu starp augstskolu un absolventiem;
-    veicināt projektu piesaisti;
-    veikt bakalaura un maģistra studiju programmu direktora sabiedrisko attiecību vadības jomā amata pienākumus;
-    amats paredz studiju darbu ievēlētajā akadēmiskajā amatā.

Prasības kandidātiem:
-    doktora zinātniskais grāds (vai studē doktorantūrā);
-    vēlama 5 gadu praktiskā darba pieredze augstskolā;
-    vadības pieredze, zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze; 
-    teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas,
-    spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
-    teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā arī ar starptautiskiem partneriem;
-    teicamas organizatoriskā darba spējas;
-    augstā atbildības sajūta, precizitāte, spēja pieņemt atbildīgus lēmumus, noturība stresa situācijas.

Piedāvājam:
-    interesantu, radošu un aktīvu darbu augstskolā, kur bizness tiekas ar mākslu;
-    starpdisciplināru, radošu, starptautisku un multikulturālu vidi;
-    iespējas profesionāli pilnveidoties un mācīties;
-    darba vidi ar nozares profesionāļiem;
-    atalgojumu mēnesī (bruto): sākot ar 1650 EUR;
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
-    darbu uz rezultātu orientētā un draudzīgā komandā.

Darba laiks: pilna slodze
Darba vieta: Rīga

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2022. gada 29. septembrim (ieskaitot) sūtīt rektoram adresētu motivācijas/ pieteikuma vēstuli par piedalīšanos konkursā, darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) Europass formātā, t.sk. pēdējo sešu gadu publikācijas un/vai ievērojamu sasniegumu specialitātē (nozarē) saraksts, un, izglītības, akadēmisko nosaukumu un/vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 25619757. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.
Informācija par personas datu apstrādi
Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam. Piesakoties izsludinātajam amatam, Jūs apliecināt, ka iepazināties ar Amata kandidātu personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodas 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”

(SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)

 

izsludina konkursu uz

Klientu apkalpošanas speciālista amatu

Klientu apkalpošanas centrā

 

Darba pienākumi:

 • profesionāla Klientu apkalpošanas centra ikdienas darba nodrošināšana;
 • informācijas un atbalsta sniegšana interesentiem un studējošiem;
 • komunikācija ar iekšējo un ārējo vidi, laipna apkalpošana;
 • reflektantu uzņemšana;
 • lietvedības kārtošana un korespondences plūsmas koordinēšana;
 • ienākošo telefona zvanu un e-pastu apstrāde;
 • precīza dažādu dokumentu sagatavošana – līgumi, izziņas utml.

Prasības kandidātiem:

 • vēlama augstākā izglītība;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • teicamas latviešu, krievu un ļoti labas angļu valodas zināšanas gan rakstveidā, gan mutiski;
 • darba pieredze administratīvajā vai ar klientu apkalpošanu saistītā nozarē;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja patstāvīgi organizēt darbu;
 • inteliģenta, reprezentabla un komunikabla personība;
 • izcilas saskarsmes un sadarbības spējas;
 • teicamas spējas nodrošināt augstu servisa līmeņa komunikāciju atbilstoši augstskolas vērtībām;
 • augsta stresa noturība problēmu situācijās.

Piedāvājam:

 • interesantu un aktīvu darbu augstskolā, kur bizness tiekas ar mākslu;
 • starpdisciplināru, radošu, starptautisku un multikulturālu vidi;
 • maiņu darbu (ieskaitot katru otro sestdienu);
 • atalgojumu, sākot no 5 EUR/ stundā bruto;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • iespējas profesionāli pilnveidoties un mācīties;
 • izaugsmes iespējas.

Darba laiks: nepilna slodze; maiņu darbs

Darba vieta: Rīga

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2022. gada 31. jūlijam (ieskaitot) sūtīt motivācijas vēstuli un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) Europass formātā uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 25619757. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

 

 

 

 

Informācija par personas datu apstrādi

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam. Piesakoties izsludinātajam amatam, Jūs apliecināt, ka iepazināties ar Amata kandidātu personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodas šeit: http://doc.riseba.lv/dp/d3.pdf

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png