02.05.2019
Aicinām studēt augstskolā RISEBA bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās! Piesakies tagad! Uzņemšana bakalaura studiju programmās: “
01.05.2019
Augstskolā RISEBA norisināsies vairāki Eiropas dienai veltīti bezmaksas pasākumi, kurus apmeklēt ir aicināts ikviens interesents.
30.04.2019
Iepazīsti biznesa pasauli un pilnveido savas līdera prasmes! Aicinām vidusskolēnus un profesionālo mācību iestāžu audzēkņus apmeklēt RISEBA Jauniešu akadēmijas meistarklasi. Meistarklases laikā gūsi vērtīgas zināšanas, pieredzi, darbosies praktiski  un attīstīsi prasmes, kas noderēs turpmākajā darbībā un ko novērtēs topošais darba devējs. Piesakies pats un ņem līdzi draugus – attīstiet sevī līderi kopā!
29.04.2019
RISEBA sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (SiFFA) aicina piedalīties Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos –  2019”. Konferences valodas: latviešu, krievu, angļu.
26.04.2019
Studiju gads augstskolā RISEBA tuvojas noslēgumam – vēlam veiksmi noslēguma pārbaudījumos un aicinām uz izlaidumu trešdien, 26. jūnijā, plkst. 17:00 Lielajā ģildē, Rīgā, Amatu ielā 6.
26.04.2019
Augstskola RISEBA sadarbībā ar  biedrību „RISEBA Alumni” un RISEBA Radošo biznesa inkubatoru izsludina eseju konkursu vidusskolēniem. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus domāt par saviem mērķiem, plānot savas profesionālās karjeras attīstību un saskatīt iespējas tā realizēšanai. Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. - 12. klases skolēni un profesionālo vidējās izglītības iestāžu  1. - 4. kursa audzēkņi.
25.04.2019
Sveicot visus studentus, kuri sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus un kuri tos vēl kārtos, aicinām uz izlaidumu ceturtdien, 20. jūnijā, plkst. 16:00 Lielajā Ģildē, Rīgā, Amatu ielā 6. Augstskolas RISEBA absolvēšanas diplomus saņems šādu bakalaura studiju programmu absolventi: "Audiovizuālā mediju māksla", “Biznesa psiholoģija”, “Eiropas biznesa studijas", “Uzņēmējdarbības vadība”. Izlaidums maģistrantūras programmu absolventiem - 26. jūnijā.
24.04.2019
2019. gada 29. maijā plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANITA GAILE aizstāvēs promocijas darbu „Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz subjektīvi veiksmīgu karjeru” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā „Interaction of personal career behaviors and values of an individual and effect thereof on subjective career success”.
24.04.2019
2019. gada 29. maijā plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANITA GAILE aizstāvēs promocijas darbu „Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz subjektīvi veiksmīgu karjeru” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā „Interaction of personal career behaviors and values of an individual and effect thereof on subjective career success”.
23.04.2019
RISEBA aicina studentus un personālu atbalstīt "Dienu bez plastmasas" - tā ir lieliska iespēja izplatīt tālāk ziņas par to, ka ir iespējama pasaule bez plastmasas, kurā pastāv praktiskas alternatīvas videi nedraudzīgu materiālu izmantošanai. Uzzini vairāk
23.04.2019
“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.
23.04.2019
RISEBA aicina atbalstīt starptautisko “Dienu bez auto” un vienu dienu, 22. septembrī, atteikties no braukšanas ar automobili, tā vietā izvēloties videi draudzīgāku transporta līdzekli – doties uz darbu kājām, braukt ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png