Par studiju īstenošanas formu augstskolā RISEBA 2021./2022. studiju gadā

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Latvijā Covid-19 laikā:

1.) 2021./2022. studiju gada 2. semestrī augstskola RISEBA studiju procesu īstenos pilnībā attālināti, izņemot gadījumus, kad attālinātas studijas īstenot praktiski nav iespējams. Tādos gadījumos pieļaujamas nodarbības arī klātienē, ievērojot uz to brīdi noteiktos drošības ierobežojumus.

2.) Ja studiju 2. semestra laikā Latvijā tiks atcelti visi ierobežojumi studijām klātienē, studiju procesu 2021./2022. studiju gadā augstskola īstenos daļēji attālināti, nodrošinot tiešsaistē ne mazāk kā 50% no kopējā kontaktstundu skaita katrā studiju kursā.

3.) Ārzemju mācībspēki studiju kursus visā 2021./2022. studiju gadā docēs attālināti, neierodoties Latvijā.

Par studiju norisi 2. semestrī

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png