Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas

Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas
Pieredze. Prakse. Pētījumi.

 
10:30 Svinīgas uzrunas un konferences atklāšana
 
Tatjana Vasiļjeva, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” rektore un profesore
 
Ilze Dreifelde, Latvijas Supervizoru apvienība, Valdes priekšsēdētāja
 
Maija Zakriževska-Belogrudova, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola
„RISEBA” profesore un maģistra programmas “Vadības psiholoģija un supervīzija” direktore

 
I PĀRMAIŅAS
11:00 Pārmaiņas un supervīzija. Evija van der Beek, supervizore, personības izaugsmes un biznesa attīstības profesionāls koučs

 
11:30 Pārmaiņas biznesā. Anita Gaile, pārmaiņu arhitekte
 
II PIEREDZE un PRAKSE
12:00 Pārmaiņas industrijā
- Pieredzes stāsts. Andris Reizenbergs, pasaules labākais bārmenis 2019, zīmola “Gardā siļķe kažokā” izveidotājs, viesmīlības nozare
- Supervīzijas skatījums. Elīna Pelčere, supervizore, SIA “Training Lab” veidotāja
- Diskusija
 
12:30 Pārmaiņas uzņēmumā
- Pieredzes stāsts. Jolanta Saukāne, SIA “Working Day Latvia” vadītāju atlases specializācijas vadītāja
- Supervīzijas skatījums. Edgars Abrams, supervizors
- Diskusija
 
13:00 Pārmaiņas karjerā
- Pieredzes stāsts. Vineta Bērziņa, podkāsta “Pirms darba” autore
- Supervīzijas skatījums. Sandra Lāce, supervizore, KBT terapeite
- Diskusija

 
III PĒTĪJUMI (programma tiks precizēta)
 
13:30 Spēļošana organizāciju konsultēšanā. Sanita Leimane, supervizore
 
13:45 Supervīzija pārmaiņām palīdzošajās profesijās. Līga Barone, apmācīttiesīga fizioterapeite, Pikler (R) pedagoģe
 
14:00 Attālinātā supervīzija: par un pret.
 
14:15 -14:30 Pārtraukums
 
IV PRAKTISKĀS DARBNĪCAS (programma tiks papildināta)
 
14:30 Praktiskās darbnīcas un meistarklases
Trauksmes pārvarēšana pārmaiņu laikā. Anna Šteina, supervizore, drāmas terapeite, runas un teātra pedagogs, profesionāla aktrise
Pārmaiņas un emocijas. Anete Hofmane, supervizore, psihologs, „RISEBA” bakalaura programmas “Biznesa psiholoģija” direktore
Pārmaiņu laika personāla vadība. Sandra Rudzīte, supervizore, personāla vadītāja, RISEBA vieslektore
Supervīzija pārmaiņu vadībā. Ance Saulīte, supervizore, RISEBA vieslektore
Savu resursu apzināšanās pārmaiņu laikā. Liena Dumarane, supervizore, attīstības trenere

 
15:30 Konferences noslēgums
Reģistrācija konferencei šeit
SD2020

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png