Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu un grāda piešķiršanu

2021. gada 9. septembrī biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA promocijas padomes atklātā sēdē tika aizstāvēts Marius Schonberger promocijas darbs "Datorsistēmu validēšanas ietekme uz MVU snieguma biznesa vērtību" un nolemts piešķirt zinātnes doktora grādu (Ph. D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Prof. Tatjana Vasiļjeva, Dr. oec. un Prof. Irina Jackiva, Dr. sc. ing.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams ŠEIT

  M  
  2  

 

Marius Schonberger

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png