Projektā izzinām – kā darboties sarežģītā, mainīgā biznesa vidē

Šā gada sākumā aizsācies un līdz 2023. gada 31. decembrim turpināsies Erasmus+ zināšanu alianses projekts "Sarežģītības vadība ar emocionālajām, sajūtu un garīgajām spējām [ProCESS]", kurā piedalās arī RISEBA.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas metodes, kā attīstīt studentu un vadītāju prasmes darboties komplicētā un mainīgā biznesa vidē. Projektā galvenais uzsvars ir likts uz to, kā risināt sarežģītus pārvaldības jautājumus, līdztekus ar indivīda "cietajām prasmēm" (hard skills) izmantojot arī "maigās prasmes" (soft skills). Projekta kontekstā šīs prasmes ir nodēvētas par SEG (sajūtu/ emocionālajām/garīgajām) prasmēm (angliski: SES (sensorial/emocional/spiritual).

[ProCESS] projekta atklāšanas sanāksme notika 2021. gada 2. un 3. februārī. Pirmās dienas laikā visu projekta partneru un aģentūras Erasmus+ pārstāvji prezentēja savas organizācijas un savu lomu projektā. Seši darba paketes (WP) vadītāji arī iepazīstināja ar saturu, mērķiem, aktivitātēm un uzdevumiem, kas plānoti nākamajiem 6 mēnešiem.

Sanāksmes otrā diena sākās ar uzņēmuma un akadēmisko treneru pirmo tikšanos. Sanāksme turpinājās ar prezentācijām par administratīvajiem, finanšu un informācijas izplatīšanas pasākumiem. Dienu noslēdza pirmā Koordinācijas komitejas sēde, kurā visi projektu vadītāji analizēja sanāksmes rezultātus un apsprieda turpmākās darbības [ProCESS] projektā. Visi dalībnieki bija vienisprātis, ka šī divu dienu tikšanās bija veiksmīga, un piedāvāja vērtīgu informāciju, kas visiem projekta partneriem ļaus īstenot nākamajos mēnešos plānotās aktivitātes.

Konsorciju veido 9 partneri (4 universitātes un 5 uzņēmumi) no četrām Eiropas valstīm. Projekta vadošā augstskola ir Lionas Katoļu universitāte (Francija), pārējās partneru augstskolas ir: JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA (Latvija) un Klužas-Napokas Tehniskā universitāte (Rumānija). Uzņēmumi partneri: "Performanse" (Francija), "Sanofi" (Francija), "De Klausen" (Rumānija), "Mediatalo Keskisuomalainen" (Somija) un "Latvijas Pasts" (Latvija).

ProCESS

Atklāšanas sapulces dalībnieki

ProCESS

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png