RISEBA 7.vietā darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu kopvērtējumā

Arī 2018. gadā augstskola RISEBA ir viena no TOP 10 darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm Latvijā.

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu. Šogad tā izveidē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, savu viedokli izsakot 2645 darba devējiem.  TOPs tiek veidots ar mērķi veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli, ņemot vērā darba devēju viedokli.

Darba devēji vairākas augstskolas RISEBA studiju programmas novērtējuši kā ieteiktākās konkrētās profesijās, piemēram:
„Audiovizuālā mediju māksla” – 1.vietā profesijā „Audiovizuālo un multimediju kolekciju speciālists”, „Fotogrāfs”, „Kino režisors”, „Kino/video operators”, „Multimediju dizaina speciālists”, „Multimediju projektu maketētājs”, „Multimediju speciālists”, „Producents”, „Reklāmas un rūpnieciskais dizainers”, „Televīzijas operators”, „Video montāžas speciālists”, „Video operators”;
„Audiovizuālā mediju māksla” – 3.vietā profesijā „Datordizaineris”;
„Audiovizuālā mediju māksla” – 5.vietā profesijā „Interneta mārketinga vadītājs”;
„Arhitektūra” – 3.vieta profesijā „Arhitekts”, „Grafiskais dizaineris, mākslinieks”, „Projektētājs (Arhitektūra/ Būvniecība)”;
„Arhitektūra” – 4.vieta profesijā „Būvinženieris”;
„Biznesa psiholoģija” – 1.vieta profesijā „Konsultants darba attiecību jautājumos”;
„Biznesa vadība digitālajā vidē” – 2.vieta profesijā “Elektroniskās komercijas speciālists”
„Biznesa vadība digitālajā vidē” – 4.vieta profesijā “Menedžeris”, „Reklāmas speciālists”;
„Biznesa vadība” – 4.vieta profesijā „Biznesa konsultants”, „Vadītājs”;
„Eiropas biznesa studijas” – 2.vieta profesijā „Redaktors”;
„Eiropas biznesa studijas” – 5.vieta profesijā „Banku speciālists”;
„Personāla vadība” – 2.vieta profesijā „Personāla vadības speciālists”;
„Personāla vadība” – 4.vieta profesijā „Personāla daļas vadītājs”;
„Personāla vadība” – 5.vieta profesijā „Personāla speciālists”;
„Projekta vadība” – 1.vietā profesijā „Projektu vadītājs (nekustamie īpašumi)”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 1.vieta profesijā „Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”, „Reklāmas menedžeris”, „Mediju konsultants”, „Zīmola vadītājs”, „Masu mediju speciālists”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 2.vieta profesijā „Reklāmas speciālists”, „Sabiedrisko attiecību speciālists”, „Sabiedrisko attiecību menedžeris”, „Menedžeris”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 3.vieta profesijā „Mārketinga projektu vadītājs”, „Mārketinga direktors”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 4.vieta profesijā „Mārketinga daļas vadītājs”;
„Sabiedrisko attiecību vadība” – 2.vieta profesijā „Valdes loceklis”;
„Sabiedrisko attiecību vadība” – 5.vieta profesijā „Sabiedrisko attiecību menedžeris”;
„Starptautiskais bizness” – 2.vietā profesijā „Iepirkumu departamenta darbinieks”;
„Starptautiskās finanses” – 1.vietā profesijā „Parādu piedzinējs”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 1.vietā profesijā „Iepirkumu departamenta darbinieks”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 2.vietā profesijā „Privātbaņķiera asistents”, „Tirdzniecības vadītājs”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 3.vietā profesijā „Klientu informācijas dienesta darbinieks”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 4.vietā profesijā „Administrators”, „Finanšu vadītājs”, „Klientu konsultants”, „Vadītājs”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 5.vietā profesijā „Vidēja uzņēmuma vadītājs”.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izvēloties studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas nozarē, kuru plāno apgūt. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā, lai katrs jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā http://www.prakse.lv/top

06.07.2018.

LDDK

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png