RISEBA 7.vietā starp darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm

Arī 2019. gadā RISEBA ir starp TOP 10 darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm Latvijā.

Darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu jau astoto gadu veido Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv. Tas tiek veidots ar mērķi veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad savu viedokli izteikuši 2650 darba devēji.  

Darba devēji vairākas augstskolas RISEBA studiju programmas novērtējuši kā ieteiktākās konkrētās profesijās, piemēram:

„Audiovizuālā mediju māksla” – 1.vieta profesijās „Audiovizuālo un multimediju kolekciju speciālists”, „Fotogrāfs”, „Kino režisors”, „Kino/video operators”, „Multimediju dizaina speciālists”, „Multimediju projektu maketētājs”, „Multimediju speciālists”, „Producents”, „Reklāmas un rūpnieciskais dizainers”, „Televīzijas operators”, „Video montāžas speciālists”, „Video operators”;
„Audiovizuālā mediju māksla” – 3.vieta profesijā „Datordizaineris”;
„Arhitektūra” – 3.vieta profesijās „Arhitekts”, „Grafiskais dizaineris, mākslinieks”, „Projektētājs (Arhitektūra/ Būvniecība)”;
„Biznesa psiholoģija” – 1.vieta profesijā „Konsultants darba attiecību jautājumos”;
„Biznesa vadība digitālajā vidē” – 2.vieta profesijā “Elektroniskās komercijas speciālists”;
„Eiropas biznesa studijas” – 2.vieta profesijā „Redaktors”;
„Personāla vadība” – 2.vieta profesijā „Personāla vadības speciālists”;
„Projekta vadība” – 1.vietā profesijā „Projektu vadītājs (nekustamie īpašumi)”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 1.vieta profesijās „Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”, „Reklāmas menedžeris”, „Mediju konsultants”, „Zīmola vadītājs”, „Masu mediju speciālists”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 2.vieta profesijās „Reklāmas speciālists”, „Sabiedrisko attiecību speciālists”, „Sabiedrisko attiecību menedžeris”, „Menedžeris”;
„Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” – 3.vieta profesijā „Mārketinga projektu vadītājs”;
„Sabiedrisko attiecību vadība” – 2.vieta profesijā „Valdes loceklis”;
„Starptautiskais bizness” – 2.vieta profesijā „Iepirkumu departamenta darbinieks”;
„Starptautiskās finanses” – 1.vieta profesijā „Parādu piedzinējs”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 1.vieta profesijā „Iepirkumu departamenta darbinieks”;
„Uzņēmējdarbības vadība” – 2.vieta profesijās „Privātbaņķiera asistents”, „Tirdzniecības vadītājs”.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izvēloties studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas nozarē, kuru plāno apgūt. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā, lai katrs jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā http://www.prakse.lv/top.

04.07.2019.

RISEBA TOP 10

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png