RISEBA asoc.prof. Sandras Veinbergas monogrāfijas prezentācija

Š.g. 4. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē (Jāņa Rozentāla iela 1, Rīga) notiks Sandras Veinbergas populārzinātniskās monogrāfijas “Komunikācija, Teorija un prakse” prezentācija.

Sandras Veinbergas monogrāfija par mediālās saziņas specifiku dienas gaismu ieraudzīja maija vidū. Tā ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā, kuru veidojusi latviešu zinātniece. Grāmata paredzēta studentiem un skolēniem, kas nodarbojas ar saziņas un mediju studijām. Taču tā būs piemērota ikvienam,  kurš vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas procesi publiskajā telpā.

Manuskripta teksts recenzēts un apstiprināts Liepājas universitātes Vadībzinātņu institūta zinātniskās padomes sēdē. Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā par komunikācijas procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības metodiku un problēmām. Grāmatas maketu veidojis grafikas dizainers Egils Griķis. To izdevusi izdevniecība „Sava Grāmata“.

Sandra Veinberga ir filoloģijas zinātņu doktore, profesore Liepājas universitātē un mācībspēks audiovizuālās mediju mākslas studentiem augstskolā RISEBA. Profesionāla žurnāliste, rakstniece. Līdz šim izdevusi vairākas mācību grāmatas, kas apskata publisko attiecību un mediju unikalitātes problēmas latviešu valodā, kā arī zinātniskas esejas par cenzūras un mediju problēmām angļu valodā starptautiskos zinātniskos žurnālos. Autore publicējusi arī publicistiku, daiļliteratūru latviešu un zviedru valodās.

Apjomīgā un daudzpusīgā monogrāfija balstās uz procesu, notikumu, efektu un defektu analīzi, kas raksturīgi tieši Latvijai un tās kultūrvēstures kontekstam.

30.05.2019.

S. Veinbergas monogrāfija

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png