RISEBA izdod monogrāfiju

Augstskola RISEBA laidusi klajā monogrāfiju, kura atspoguļo augstskolas koncepciju – būt vietai, kurā bizness tiekas ar mākslu.

Izdevumā angļu valodā apkopoti dažādu pētījumu rezultāti, kurus veikuši RISEBA mācībspēki un kurus apvieno viena kopēja ideja par mākslas esamību jebkurā dzīves aspektā. Pasniedzēji un pētnieki rakstos analizē starpdisciplināro pieeju izglītībā, vadībzinātnē un biznesa jomās.    

Monogrāfija saturiski iedalīta 4 daļās un tajā publicēti šādi raksti:

Art in Training and Learning in Higher Education:

  • Iveta Ludviga „Use of Arts-based Methods in Business Training and Learning”;
  • Jelena Maleshko, Olga Tjurdju „Business Meets Art: RISEBA’s Philosophy of Multidisciplinary Experimentation, Collaboration and Development of Shared Values through Arts-based Initiatives”;
  • Iveta Cirule „Business Meets Art via Business Incubation at a Higher Education Institution: A Case Study of RISEBA University Creative Business Incubator”;
  • Ieva Brence, Erika Pancenko „The Intersection of Simulation Games and Art: The Case of Intopia”;
  • Gundega Lapina, Inese Sluka „Project Laboratory: Practice-based Learning of Project Management for RISEBA Business and Arts Students”.

Cultural Heritage:

  • Janis Lejnieks „Built Heritage as a Financial Asset in Riga after 1991”.

Creative Approaches in Industries’ Development

  • Andrejs Chirjevskis, Arina Antonova „Exploring New Business Opportunities for Riga Central Market and Identifying Latvian Cultural Resources to Develop a New Customer Value Proposition”;
  • Tatjana Vasiljeva „Designing Software Architecture: Art or Science? Challenges for Management”;
  • Sandra Veinberg „The Visualisation of News Reports: A Comparative Analysis of Newspapers in Seven Different Countries – Myths, Identities and Culture”.

Advertising

  • Guna Matule „The Aesthetics of Communication in Advertising”.

 

Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir Assoc.Prof. Dr. Irina Senņikova un Assoc.Prof. Dr. Tatjana Vasiļjeva.

Par monogrāfijas recenzentiem tika uzaicināti Prof. Danica Purga, IEDC Bled School of Management un Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN) prezidente (Slovēnija) un  Prof. Sergejs Filonovičs,  Higher School of Economics dekāns (Krievija).
ISBN 978-9984-705-32-3
©

Ar izdevumu var iepazīties augstskolas RISEBA bibliotēkā Rīgā, Meža ielā 3. Ja ir vēlme to iegādāties, lūgums sazināties ar doktorantūras programmas administratori Ievu Lasmani: tālr: +371 67807234 vai e-pasts: [email protected]

 

15/09/2016

RISEBA monografija

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png