RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām atkārtoti iegūst starptautisko EPAS akreditāciju

2017. gada jūnijā prestižā European Foundation for Management (EFMD) akreditācija EPAS piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas” un  profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”.

EPAS ir EFMD starptautisko studiju programmu akreditācijas sistēma. Tās mērķis ir novērtēt starptautiska virziena biznesa un/vai vadībzinību programmu kvalitāti, un, ja programmas kvalitāte vērtējama kā pietiekami augsta, akreditēt to. Pirms piešķirt EPAS, EFMD izvērtēšanas procesā notiek padziļināta individuālas programmas vērtēšana, salīdzinot to ar līdzīgu starptautisko programmu labākās prakses piemēriem.

Visā pasaulē EPAS akreditācija šobrīd (dati uz 2017. g. jūniju) piešķirta 105 studiju programmām 77 augstskolās (36 valstīs), tostarp tādām mācību iestādēm kā University of  Economics (Čehija), Jönköping International Business School (Zviedrija), Oxford Brookes University (Apvienotā Karaliste), Nottingham Business School (Apvienotā Karaliste), Sheffield Business School (Apvienotā Karaliste), DCU – Dublin City University Business School (Īrija), Porto Business School (Portugāle), Universite Jean Moulin (Francija) u.c.

No Baltijas valstu augstskolām  prestižo EPAS akreditāciju vienai studiju programmai vēl saņēmis Lietuvā esošais Baltijas menedžmenta institūts un Igaunijas Biznesa skola. Savukārt augstskola RISEBA var lepoties ar divām akreditētām programmām bakalaura un maģistra līmenī.

 

"EPAS akreditācijas piešķiršanas izvērtēšanas process ir daudz stingrāks nekā studiju virzienu akreditācija, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija. Bija jāiesniedz dokumenti par pasniedzēju kvalifikāciju, veiktajiem pētījumiem un studentu skaitu, lai EFMD varētu izvērtēt, vai augstskola un studiju programma vispār var pretendēt uz šo akreditāciju. Ja var pretendēt, augstskolai jāiesniedz savs pašnovērtējums. Pēc tam RISEBĀ ierodas starptautiska komisija, kuras sastāvā ir ne tikai akadēmiķi, bet arī pārstāvis no biznesa vides. Komisija izvērtē, vai pašnovērtējumā ziņotais atbilst patiesībai un vai augstskolas darbība, salīdzinot to ar labākajām Eiropas praksēm, atbilst starptautiskiem standartiem," stāsta RISEBA rektore, profesore Irina Seņņikova.

Ja Latvijā, vērtējot augstskolas, par starptautiskumu pieņemts uzskatīt noslēgtos sadarbības līgumus ar ārvalstu augstskolām, EPAS akreditācijai ar to nepietiek. "Protams, RISEBA ir sadarbības līgumi ar vairāk nekā 90 augstskolām, taču EPAS akreditācijā stingri izvērtē, vai studentiem ir nodrošināta reāla starptautiska pieredze studiju laikā, prakse ārzemēs, studiju procesa atbilstība starptautiskiem standartiem, pasniedzēju starptautisko atpazīstamību un pasniedzēju piesaistīšanu no ārvalstīm. Raugās arī, cik ir ārvalstu studentu, kuri RISEBA apgūst pilnu studiju programmu," teic I. Seņņikova. RISEBA atbilda visiem šiem kritērijiem.

EFMD eksperti augstu novērtēja RISEBA biznesa studiju absolventu nodarbinātību, izvērtējot ne tikai to, vai absolventiem ir darbs, bet arī analizējot, kur viņi strādā. EPAS akreditācija nozīmē, ka RISEBA absolventi ir sagatavoti starptautiska mēroga darbam.

Būtiski, ka EPAS akreditācija palīdzēs RISEBA veicināt starptautisko sadarbību, jo prestižākās pasaules biznesa augstskolas sadarbojas tikai ar tām augstskolām, kuru piedāvātās studiju programmas augstu novērtētas un attiecīgi akreditētas. I. Seņņikova ir pārliecināta, ka EPAS akreditācija palīdzēs augstskolai piesaistīt arī vairāk ārvalstu studentu. Patlaban RISEBA studē 10 procenti ārvalstnieku, taču augstskolas mērķis ir radīt tajā vēl internacionālāku studiju vidi, piesaistot līdz pat 25% ārvalstu studentu.

„Mēs ieguldām lielu darbu, enerģiju un finanšu resursus, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju vidi un studiju procesu, lai sniegtu kvalitatīvas zināšanas studējošiem, izmantojot inovatīvas apmācību metodes, lai sagatavotu spēcīgus un darba tirgū novērtētus absolventus, lai attīstītu un atbalstītu savu akadēmisko personālu. Mūsu darbs ir nesis augļus, un augstskola RISEBA atkārtoti ir novērtēta starptautiskā līmenī, saņemot EPAS akreditāciju”, gandarījumu pauž arī prorektors, asociētais profesors Ilmārs Kreituss.

Vairāk par EPAS akreditētajām studiju programmām pasaulē ŠEIT

Vairāk par RISEBA „Eiropas biznesa studiju” programmu ŠEIT

Vairāk par RISEBA „Starptautiskais bizness” programmu ŠEIT

 

EPAS
Tags

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png