RISEBA pirmo reizi iegūst Ilgtspējas indeksa augsto zelta kategoriju

Š.g. 13. jūnijā Ilgtspējas indeksa 2018 apbalvošanas ceremonijā augstskola RISEBA pirmo reizi saņem zelta kategorijas novērtējumu.

Pēdējos gados RISEBA ieguva vairākus bronzas un sudraba apbalvojumus, bet turpināja mērķtiecīgi darboties, lai savu sniegumu uzlabotu. Šogad tas izdevās, ko apliecina saņemtais zelta kategorijas novērtējums. Šī novērtējuma saņemšanu veicināja pārdomātā augstskolas stratēģija vides un darba apstākļu uzlabošanai, mērķtiecīgi tiecoties uz “zaļāku” un drošāku augstskolas vidi kā personālam, tā augstskolas klientiem. Šobrīd sasniegtais ir kā atspēriens un motivācija darbiniekiem un studentiem rādīt piemēru, ka ikviens var rūpēties par vides resursiem savās ikdienas gaitās. Augstskola priecājas par zelta novērtējumu, tomēr apzinās, ka pie šī sasnieguma darbs neapstāsies un mērķtiecīgi jāturpina īstenot iepriekš noteiktā stratēģija.

Zelta novērtējums tiek piešķirts uzņēmumiem, kas demonstrē atklātību, tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Tas apliecina RISEBA izpratni par atbildīgu, tālredzīgu uzņēmējdarbību un tās nozīmīgo lomu biznesa vides attīstībā.

Ilgtspējas indekss palīdz Latvijas uzņēmumiem novērtēt organizācijas sniegumu, ilgtspējas un korporatīvās atbildības līmeni, kā arī dod iespēju saņemt ekspertu ieteikumus, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību un uzlabotu turpmāko sniegumu.  Katru gadu tiek apbalvoti mērķtiecīgākie un atbildīgākie Latvijas uzņēmumi, kuri novērtējuši savu darbību  attiecībā uz stratēģisko plānošanu, darba vidi,  tirgus attiecībām, attieksmi pret vidi un sabiedrību. Uzņēmumiem tiek pasniegts apbalvojums kādā no četrām kategorijām – platīns, zelts, sudrabs un bronza.

Neliels skaidrojums par Ilgtspējas indeksu:

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā tiek sarindoti alfabēta secībā četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam. Platīna grupā iekļūst uzņēmumi, kuru ilgtspējas indekss pārsniedz 90%, zelta – no 80 līdz 89,9%, sudraba – no 60 līdz 79,9%, bronzas – no 40 līdz 59,9%. Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti, tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas savas ilgtspējas uzlabošanai, kas dod iespēju atkārtoti piedalīties nākamajā gadā.

Ilgtspējas indeksa kategoriju iedalījums:

Platīna kategorija
Uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana. Tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Zelta kategorija
Uzņēmumi ar zelta statusu demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

Sudraba kategorija
Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Šīs kompānijas apkopo datus, kas uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējā gada vai divu laikā.

Bronzas kategorija
Šie uzņēmumi ir spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu savu praksi būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi, sabiedrību, darba vidi un kopējo tirgu, tomēr rezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi ir noteikuši savu vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus korporatīvās atbildības principus, kuru īstenošanā iesaistīts viss uzņēmums.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Vairāk: http://incsr.eu/lv/novertejums/ilgtspejas-indekss/

14.06.2019.

 

Ilgtspējas indekss

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png