RISEBA saņem Ilgtspēja indeksa 2017 sudraba kategoriju

Š.g. 14. jūnijā Ilgtspējas indeksa 2017 apbalvošanas ceremonijā augstskolai RISEBA trešo gadu pēc kārtas tiek piešķirts sudraba kategorijas apbalvojums.

Sudraba kategorijas apbalvojums norāda, ka uzņēmums mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Tas apliecina RISEBA izpratni par atbildīgu, tālredzīgu uzņēmējdarbību un tās nozīmīgo lomu biznesa vides attīstībā.

Ilgtspējas indekss palīdz Latvijas uzņēmumiem novērtēt organizācijas sniegumu, ilgtspējas un korporatīvās atbildības līmeni, kā arī dod iespēju saņemt ekspertu ieteikumus, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību un uzlabotu turpmāko sniegumu.  Katru gadu tiek apbalvoti mērķtiecīgākie un atbildīgākie Latvijas uzņēmumi, kuri novērtējuši savu darbību  attiecībā uz stratēģisko plānošanu, darba vidi,  tirgus attiecībām, attieksmi pret vidi un sabiedrību. Uzņēmumiem tiek pasniegts apbalvojums kādā no četrām kategorijām – platīns, zelts, sudrabs un bronza.

Neliels skaidrojums par Ilgtspējas indeksu:

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā tiek sarindoti alfabēta secībā četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam. Platīna grupā iekļūst uzņēmumi, kuru ilgtspējas indekss pārsniedz 90%, zelta – no 80 līdz 89,9%, sudraba – no 60 līdz 79,9%, bronzas – no 40 līdz 59,9%. Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti, tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas savas ilgtspējas uzlabošanai, kas dod iespēju atkārtoti piedalīties nākamajā gadā.

Ilgtspējas indeksa kategoriju iedalījums:

Platīna kategorija

Uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana. Tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Zelta kategorija

Uzņēmumi ar zelta statusu demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

Sudraba kategorija

Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Šīs kompānijas apkopo datus, kas uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējā gada vai divu laikā.

Bronzas kategorija

Šie uzņēmumi ir spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu savu praksi būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi, sabiedrību, darba vidi un kopējo tirgu, tomēr rezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi ir noteikuši savu vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus korporatīvās atbildības principus, kuru īstenošanā iesaistīts viss uzņēmums.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Vairāk: http://incsr.eu/lv/novertejums/ilgtspejas-indekss/

15.06.2018.

RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png