RISEBA zinātņu prorektore, profesore Tatjana Vasiļjeva ievēlēta “EDAMBA” asociācijas izpildkomitejā

RISEBA zinātņu prorektore, Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ievēlēta EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) jeb latviski Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācijas izpildkomitejā.

EDAMBA izpildkomitejas ievēlētie locekļi 2019-2020:

 • Dimitris Assimakopoulos, EMLYON, France;
 • François Collet, ESADE Business School, Spain;
 • José Antonio Robles-Flores, ESAN University, Peru;
 • May Seitanidi, Kent Business School, University of Kent, UK;
 • John P. Ulhøi, Aarhus University, Denmark;
 • Tatjana Vasiljeva, RISEBA University of Applied Sciences, Latvia;
 • Ágnes Zsóka, Corvinus University of Budapest, Hungary.

RISEBA ir vienīgā augstskola Baltijā, kas 2018. gada septembrī ieguva EDAMBA biedra statusu. Zinātņu prorektore, profesore Tatjana Vasiļjeva atzīst: „Būt asociācijas izpildkomitejas sastāvā ir liels pagodinājums, tas ir augsts novērtējums arī augstskolai kopumā. Iestāšanās EDAMBA asociācijā bija un turpina būt liels solis RISEBA zinātnes attīstībā. Augstskolas doktorantūras studenti un promocijas darbu vadītāji var būtiski uzlabot pētnieku - partneru tīklu, veikt kopīgos pētnieciskos darbus dažādu starptautisko projektu ietvaros, piedalīties promocijas darbu prestižā ikgadējā konkursā u.c.”.

2020. gada februārī EDAMBA ģenerālo asamblejas sanāksmi plānots organizēt augstskolā RISEBA, Latvijā. Nākošā ģenerālā asamblejas tikšanās norisināsies 2019. gada septembrī Oksfordā, Anglijā.

EDAMBA ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 1991. gadā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp doktorantūras programmām, kas specializējas uzņēmējdarbībā, tādējādi

 • piedāvājot platformu zinātniskās informācijas apmaiņai,
 • atbalstot kopējus zinātniskus pētījumus,
 • palīdzot asociācijas dalībaugstskolām uzlabot kvalitāti doktorantūras programmu pētījumiem, saglabājot eiropeisku fokusu, vienlaikus sekmējot dažādību.

Ik gadu EDAMBA saviem biedriem piedāvā arī:

 • EDAMBA ziemas skolas doktorantu studentiem un promocijas darbu vadītājiem;
 • EDAMBA vasaras pētniecības akadēmiju (kopš 1992. gada),
 • EDAMBA doktorantūras pētījumu konkursu (kopš 2003. gada),
 • regulāras tikšanās, pieredzes apmaiņu.

Šobrīd EDAMBA biedri ir augstskolas no 26 pasaules valstīm: http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=GKFHDI

Vairāk par EDAMBA: http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=GHMKJE

Pieteikšanās RISEBA doktora studijām

11.07.2019.

Tatjana Vasiļjeva

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png