Sāc studijas ziemā!

No 2016. gada 10. oktobra ir atvērta ziemas uzņemšana bakalaura (tālmācības) un maģistra studijām.


Uzņemšana bakalaura studiju programmās (tālmācībā):

Laikā līdz 2017. gada 31. janvārim ir iespējams pieteikties šādās bakalaura studiju programmās:

Studiju programma "Biznesa psiholoģija" (studijas tālmācībā latviešu vai krievu valodā)
Studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" (studijas tālmācībā latviešu vai krievu valodā)

Studijas tālmācībā īstenotajās studiju programmās sākas ar 2017. gada 15. februāri.

 

Uzņemšana maģistra studiju programmās:

Laikā līdz 2017. gada 31. janvārim ir iespējams pieteikties šādās maģistra studiju programmās:

Maģistra studiju programma "Arhitektūra" (pilna laika studijas vakaros angļu valodā)
Maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība" (studijas tālmācībā latviešu vai krievu valodā)
Maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness" ar kvalifikāciju projekta vadītājs (pilna laika studijas vakaros angļu valodā)
Maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness" ar kvalifikāciju personāla vadītājs (pilna laika studijas vakaros angļu valodā)
Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses" (pilna laika studijas vakaros angļu valodā)
Maģistra studiju programma "MBA" (pilna laika studijas vakaros angļu valodā)

Studijas maģistra studiju programmās, klātienē, sākas ar 2017. gada 1. februāri.

Pieteikties studijām iespējams gan klātienē – RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

 

Iestājpārbaudījumi angļu valodā paredzēti 7. decembrī plkst.18:00 un 11. janvārī plkst. 18:00 Meža ielā 3.

Iesniedzamie dokumenti

  • iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),
  • 4 fotogrāfijas (3x4),
  • pases kopija (uzrādot oriģinālu) vai ID karte
  • Curriculum Vitae (CV. tikai maģistra studiju reflektantiem),
  • reģistrācijas maksa 30 EUR, (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti.

Pieteikties studijām iespējams gan klātienē – RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Plašāku informāciju par studiju valodu, formu un pieteikšanās kārtību varat iegūt RISEBA Informācijas centrā.

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: [email protected]

ziemas uznemsana

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png